Articles

Fyzikální vlastnosti nitrilů

Rozpustnost ve vodě

Ethanenitril je ve vodě zcela rozpustný a s rostoucí délkou řetězce jeho rozpustnost klesá.

.

nitril rozpustnost při 20 °C
CH3CN rozpustný
CH3CH2CN 10 g na 100 cm3 vody
CH3CH2CH2CN 3 g na 100 cm3 vody

Důvodem rozpustnosti je to, že ačkoli nitrily nemohou mezi sebou vytvářet vodíkové vazby, mohou se vodíkově vázat s molekulami vody. Jeden z mírně kladných atomů vodíku v molekule vody je přitahován k osamělému páru na atomu dusíku v nitrilu a vzniká vodíková vazba

Mezi molekulami nitrilu a vody budou samozřejmě také působit disperzní síly a dipólové přitažlivosti. Vytvářením těchto přitažlivostí se uvolňuje energie. To pomáhá dodávat energii potřebnou k oddělení molekuly vody od molekuly vody a molekuly nitrilu od molekuly nitrilu, než se mohou smísit. S rostoucí délkou řetězce začnou uhlovodíkové části molekul nitrilu překážet. Tím, že se vnucují mezi molekuly vody, přeruší relativně silné vodíkové vazby mezi molekulami vody, aniž by je nahradily něčím stejně dobrým. Tím se tento proces stává energeticky méně výhodným, a proto se rozpustnost snižuje

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.