Articles

Jak mohu získat kopii svěřenského dokumentu?

Vaše sestra je povinna vám na požádání poskytnout kopii svěřenského dokumentu. Pokud se vám nepodařilo ji k tomu přimět, musíte si pro pomoc najmout advokáta. Pokud tak ani poté neučiní dobrovolně, budete muset požádat pozůstalostní soud o vydání příkazu, který jí to nařídí, a o vyúčtování.

Moje odpovědi mají pouze obecný informační charakter. Nejsou právním poradenstvím. Odpovědi vycházejí z kalifornského práva. Mám licenci pouze v Kalifornii. Na odpovědi se nelze spoléhat.<br><br>Právní rady a poradenství musí vycházet ze souhry konkrétních přesných skutečností a práva. Toto fórum neumožňuje diskusi o této souhře. Moje odpověď na jakoukoli konkrétní otázku by byla pravděpodobně jiná, pokud by tato souhra byla zkoumána v rámci vztahu mezi advokátem a klientem. <br><br>Právní rady a poradenství poskytuji pouze v rámci vztahu advokát-klient. Výměna informací prostřednictvím tohoto fóra takový vztah nezakládá. Tento vztah vzniká pouze osobní a přímou konzultací se mnou, po níž následuje uzavření písemné smlouvy mezi advokátem a klientem podepsané každým z nás.<br><br>Komunikace na těchto webových stránkách nejsou privilegované ani důvěrné. Svou účastí na stránkách Avvo nepřebírám vůči nikomu žádné povinnosti, protože jsem odpověděl nebo komentoval nějaký dotaz. Konkrétně nepřebírám žádnou povinnost odpovědět na jakoukoli otázku, komentář, telefonát nebo e-mail.<br><br>Všechna soudní řízení zahrnují lhůty a časové omezení. Aby nedošlo ke ztrátě zákonných práv z důvodu včasného nepodniknutí příslušných kroků a protože neposkytuji právní rady ani poradenství v odpovědi na jakoukoli otázku, měli byste se v případě, že jste zúčastněnou stranou, neprodleně a osobně poradit s právníkem s licencí v příslušné jurisdikci. Viz také podmínky používání služby Avvo, konkrétně bod 9, který je součástí tohoto odkazu.<br>

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.