Articles

Nejznámější památky – Stonehenge

O Stonehenge

Satelitní pohled na Stonehenge, neolitický monument na Salisburské planině v anglickém hrabství Wiltshire, asi 13 km severně od města Salisbury. Archeologové se domnívají, že svatyně byla postavena v období od roku 3000 př. n. l. do roku 2000 př. n. l.
Hlavní rysy Stonehenge na mapě jsou:
Kamenné kruhy Stonehenge.

Počítačové vykreslení celkového areálu Stonehenge
Počítačový konstrukční nákres celkového areálu Stonehenge (2011).
Obrázek: Joseph Lertola

Na Britských ostrovech a v Bretani (dnes severozápadní Francie) se nacházejí stopy po stavbách kamenných kruhů z pozdního neolitu a starší doby bronzové. Je známo více než 1000 dochovaných příkladů, mezi nejznámější patří monument henge v Avebury, Ring of Brodgar na Orknejských ostrovech ve Skotsku a Stonehenge.
Hlavní svatyni Stonehenge tvoří kruhy menhirů, vysokých stojících kamenů, uspořádaných do obrazce, jehož astronomický význam badatelé stále zkoumají. Nové archeologické důkazy naznačují, že Stonehenge mohlo sloužit jako centrum léčení, jiné teorie navrhují, že šlo o pohřebiště a nebo místo k uctívání předků.
Ať tak či onak, lidé, kteří Stonehenge postavili, museli být toho názoru, že kameny a místo v sobě skrývají velkou moc; jinak by kameny, z nichž největší váží až 50 tun, nenesli přes 240 km (150 mil) na místo, kde byly kamenné kruhy postaveny.
Aleje
Dávná alej na Salisburské planině (žlutá linie na mapě) byla postavena v období Stonehenge III (2600 až 1700 př. n. l.). Tato 12 m široká cesta spojovala hlavní areál Stonehenge s potenciálně významným místem u řeky Avon.
The Cursus

Mapa klíčových míst na Avebury části Stonehenge
Hranice a klíčová místa na Avebury části Stonehenge.
Obrázek: © Ordnance Survey data

2,8 km dlouhé a asi 100 až 150 m široké neolitické „závodiště“ je o několik set let starší než kamenné kruhy Stonehenge. Objevily se domněnky, že cursus sloužil k rituálům spojeným s uctíváním předků, nebo že hřiště sleduje astronomické linie, případně že sloužilo jako nárazníkové zóny mezi obřadní a obytnou krajinou. Existují však určité důkazy, že „stadion“ byl ve skutečnosti místem konání jakýchsi neolitických olympijských her.
Woodhenge
Woodhenge byl dřevěný kruhový monument, postavený pravděpodobně kolem roku 2300 př. n. l., jakýsi člověkem vytvořený les, obklopený příkopem. Skládal se ze šesti soustředných oválných kruhů z dřevěných kůlů; nejvzdálenější kruh byl široký asi 40 metrů. Pozůstatky stavby se nacházejí 3 km severovýchodně od Stonehenge na okraji Durringtonských hradeb.
Durringtonské hradby.
Durringtonské hradby jsou další záhadou 3 km severovýchodně od Stonehenge. Jedná se o největší dosud objevený henge, který měří téměř 500 m v průměru. Henge oválného tvaru měl čtyři vchody; pravděpodobně se jedná o místo, kde se nacházela vesnice, v níž žili stavitelé Stonehenge.
Podle britské organizace National Trust byly Durrington Walls místem, kde lidé po část roku žili a pořádali hostiny a rituály. Většina aktivit se na tomto místě odehrávala před 4 500 lety, tedy dlouho předtím, než byl postaven henge.
Vespasianův tábor
Vespasianův tábor je 2500 let staré hradiště, což je typ zemních prací sloužících k opevnění osady. Nálezy mezolitických kamenných nástrojů naznačují, že toto místo je mnohem starší než římské dobytí Británie (43-84 n. l.).
Normanton Down Barrows, pole neolitických a bronzových kurhanů (hliněných pohřebních mohyl), které se nachází asi 1 km jižně od Stonehenge. Na satelitním snímku níže jsou vidět zbytky velkého množství různých kurhanů a dalších zemních ohrazení. Dále na jih se nachází další shluk jedenácti kurhanů známý jako Normanton Down Barrows.
Další neznámé archeologické památky ukryté v krajině Stonehenge objevili nedávno archeologové projektu „Stonehenge Hidden Landscape Project“. V roce 2014 Birminghamská univerzita oznámila nálezy zahrnující doklady o přilehlých kamenných a dřevěných stavbách a dříve přehlížených pohřebních mohylách, které mohou pocházet až z doby 4 000 let př. n. l..
Stonehenge, Avebury a přidružené lokality jsou od roku 1986 zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Světové dědictví zahrnuje dvě rozsáhlé oblasti, které od sebe dělí téměř 48 km, nikoliv nějakou konkrétní památku nebo stavbu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.