Articles

Singapur

Dvojí občanství Singapur

Není povoleno

Singapurské občanství lze získat jedním ze čtyř způsobů – narozením, původem, registrací a naturalizací. Občanství se uděluje narozením dítěti narozenému v Singapuru legálně sezdaným rodičům, přičemž alespoň jeden z těchto rodičů je singapurským občanem, s výjimkou určitých okolností.

Dítě narozené mimo Singapur legálně sezdaným rodičům, přičemž alespoň jeden z těchto rodičů je singapurským občanem, získává rovněž singapurské občanství. Pokud má dítě rovněž cizí státní občanství země narození, musí se ho vzdát do 22 let věku, jinak mu bude singapurské občanství odebráno.

Některé osoby se mohou přihlásit k získání singapurského občanství, pokud splňují kritéria stanovená v části X Ústavy. Mezi způsobilé osoby patří osoby starší 21 let s trvalým pobytem v Singapuru, ženy provdané za singapurského občana a děti mladší 21 let s trvalým pobytem v Singapuru, které se narodily legálně provdanému singapurskému občanovi.

Dále může osoba starší 21 let, která má v úmyslu trvale pobývat v Singapuru, požádat o osvědčení o naturalizaci, pokud pobývala v Singapuru nejméně 10 let v posledních 12 letech před datem podání žádosti, za podmínky, že je bezúhonná a má dostatečnou znalost státního jazyka.

Dvojí občanství není v Singapuru povoleno, proto se osoba, která se hodlá stát singapurským občanem, musí vzdát svého cizího občanství. Vláda může státního příslušníka zbavit singapurského občanství, pokud taková osoba získá nebo si nadále ponechá cizí občanství po dosažení věku 18 let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.