Articles

DEN DAG I HISTORIEN

Suezkanalen, der forbinder Middelhavet og det Røde Hav, indvies ved en omfattende ceremoni med deltagelse af den franske kejserinde Eugénie, Napoleon III’s hustru, som deltager.

I 1854 fik Ferdinand de Lesseps, den tidligere franske konsul i Cairo, en aftale i stand med den osmanniske guvernør i Egypten om at bygge en kanal på 160 km tværs over Suez-Isthmosen. Et internationalt hold af ingeniører udarbejdede en byggeplan, og i 1856 blev Suez Canal Company dannet og fik ret til at drive kanalen i 99 år efter arbejdets afslutning.

Byggeriet begyndte i april 1859, og i begyndelsen blev gravearbejdet udført i hånden med hakke og skovle, der blev ført af tvangsarbejdere. Senere ankom europæiske arbejdere med muddermaskiner og dampskovle. Arbejdskonflikter og en koleraepidemi bremsede byggeriet, og Suezkanalen blev først færdiggjort i 1869 – fire år efter tidsplanen. Den 17. november 1869 blev Suezkanalen åbnet for sejlads. Ferdinand de Lesseps skulle senere, uden held, forsøge at bygge en kanal over Isthmus of Panama.

Da Suezkanalen blev åbnet, var den kun 25 fod dyb, 72 fod bred i bunden og 200 til 300 fod bred i overfladen. Derfor sejlede færre end 500 skibe på den i det første hele år, den var i drift. I 1876 begyndte man imidlertid at foretage større forbedringer, og kanalen voksede hurtigt til en af verdens mest befærdede sejlruter. I 1875 blev Storbritannien den største aktionær i Suez Canal Company, da det opkøbte aktierne fra den nye osmanniske guvernør i Egypten. Syv år senere, i 1882, invaderede Storbritannien Egypten og indledte en langvarig besættelse af landet. Den engelsk-egyptiske traktat fra 1936 gjorde Egypten stort set uafhængigt, men Storbritannien forbeholdt sig rettigheder til beskyttelse af kanalen.

Efter Anden Verdenskrig pressede Egypten på for at få evakueret de britiske tropper fra Suezkanalzonen, og i juli 1956 nationaliserede den egyptiske præsident Gamal Abdel Nasser kanalen i håb om at opkræve vejafgifter, der skulle betale for opførelsen af en massiv dæmning på Nilen. Som svar herpå invaderede Israel i slutningen af oktober, og britiske og franske tropper gik i land i begyndelsen af november og besatte kanalzonen. Under pres fra De Forenede Nationer trak Storbritannien og Frankrig sig tilbage i december, og de israelske styrker forlod stedet i marts 1957. I samme måned overtog Egypten kontrollen med kanalen og genåbnede den for kommerciel skibsfart.

LÆS MERE: Hvad var Suez-krisen?

Ten år senere lukkede Egypten kanalen igen efter seksdageskrigen og Israels besættelse af Sinai-halvøen. I de næste otte år eksisterede Suezkanalen, som adskiller Sinai fra resten af Egypten, som en frontlinje mellem de egyptiske og israelske hære. I 1975 genåbnede den egyptiske præsident Anwar el-Sadat Suezkanalen som en fredsgestus efter forhandlinger med Israel. I dag sejler snesevis af skibe gennem kanalen dagligt og transporterer mere end 300 millioner tons varer om året.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.