Articles

Kabel-tv

Digital-tv-tilslutning i dit værelse

Sørg for, at dit tv er tilsluttet en stikkontakt, der virker. Tilslut den ene ende af koaksialkablet til tv’ets vægstik og den anden ende til “CATV” eller “VHF IN” på dit tv. Tilslut ikke til “UHF IN” på dit fjernsyn.

Dit digitale fjernsyn skal have en QAM-tuner (Quadrature Amplitude Modulation) for at fungere med det nye HuskyVision-signal. QAM-tuneren gør det muligt for dit tv at modtage højopløste kabelprogrammer uden en kabel-set-top-boks. Desværre leveres nogle billigere tv’er med en QAM-tuner af lav kvalitet, som måske ikke kan opfange alle de digitale kanaler. Du bør kontrollere specifikationerne, når du køber dit tv, eller kontakte producenten for at få oplysninger om specifikationerne.

En NTSC-tuner (National Television System Committee) er ikke kompatibel. Dette tv kræver en digital-til-analog-konverterboks for at kunne se tv-signaler. (Se oplysninger nedenfor for at købe en konverterboks).

En ATSC-tuner (Advanced Television Systems Committee) kan modtage digitale signaler, men er ikke kompatibel med HuskyVision-systemet.

Hvis dit tv kræver en konverterboks, skal du gennemgå kravene og specifikationerne for både konverterboksen og dit tv med henblik på kompatibilitet. Spørg også, om de nødvendige kabler vil blive leveret sammen med enheden, da de kan være en dyr tilføjelse.

ITS vil forsyne en studerende med en konverterboks, hvis de har et fjernsyn, der ikke er udstyret med en sådan. Hvis en studerende har brug for en konverterboks, kan han/hun henvende sig til ITS Help Desk i HBL, niveau 1, eller ringe til 860-486-4357. (Åbningstider)

Hvordan programmerer jeg mit digitale tv til at modtage alle HuskyVision-kanaler?

Det er vigtigt at foretage en kanalsøgning på dit tv for at sikre, at du ser alle de tilgængelige analoge og digitale kanaler. Præcise oplysninger om, hvordan man automatisk programmerer eller automatisk indstiller digitale tv’er, varierer fra producent til producent og fra model til model. For at opnå de bedste resultater skal du se i brugervejledningen. Afhængigt af din tv-model kan det tage mellem 20-45 minutter at gennemføre kanalsøgningen.

Følg disse generelle trin ved hjælp af tv’ets fjernbetjening:

Stræk 1: Tryk på “Power”-knappen for at tænde tv’et

Stræk 2: Tryk på “Menu”-knappen

Stræk 3: Vælg “Set-Up”

Step 4: Vælg “Antenna” og derefter “Cable”

Step 5: Vælg “Auto Program/Auto Tune/Channel scan” og derefter “OK”

Hvordan løser man almindelige problemer med modtagelse?

Følgende problemer skyldes typisk et problem i hele systemet, et problem med kabler på værelset, fjernsynet eller tilsluttede enheder: Intet billede på en eller alle kanaler, ingen farver, summende lyde, mørke eller rullende billeder, stationer på forkerte kanaler, lodrette bjælker, sneagtige billeder osv.

Først skal du undersøge, om en elev i et andet værelse oplever det samme problem. Hvis ikke, skal du prøve at tilslutte dit tv til et andet tv-stik, hvor der er etableret god service. Hvis en elev i et andet lokale oplever det samme problem, eller hvis problemet er forbundet med dit tv-stik, skal du ringe til Technology Support Center på 860-486-4357 eller sende en anmodning via ServiceIT.

For det andet skal du frakoble alle andre enheder, der er tilsluttet dit tv, f.eks. digitale modtagere, dvd-afspillere, Xbox’er osv., så koaksialkablet er tilsluttet direkte fra tv’et til tv-stikket. Hvis dette afhjælper problemet, skal du tilslutte enhederne igen for at isolere den enhed, der skaber problemet. Hvis du har en ekstern Blu-Ray-afspiller eller spilkonsol, skal du sørge for, at tilbehørskonsollen og tv’et begge er indstillet til den samme kanal (3 eller 4).

Sidst skal du justere finjusteringsindstillingen på tv’et. Se brugervejledningen til dit fjernsyn for at få flere oplysninger.

Mørkt billede? Juster langsomt tv’ets lysstyrke og/eller kontrastregulering.

Rullende billede? Juster langsomt tv’ets lodrette hold.

Billedet hælder til siden? Prøv at justere det vandrette hold.

Hvordan får jeg mit analoge tv til at fungere på det nye digitale kabel-tv-system fra HuskyVision?

Hvis du har et ældre analogt tv, kan dit tv muligvis ikke modtage signalet uden brug af en digital-til-analog (D-A)-omformerboks. Hvis din bygning er blevet konverteret til det nye HuskyVision-system, skal du foretage en kanalsøgning. Hvis dit fjernsyn indstiller kanal 2 (HuskyVision Bulletin Board), men ikke andre kanaler, skal dit fjernsyn have en D-A-konverter.

Der findes flere modeller af digital-til-analog-konverterbokse. Alle standarddefinitionskanaler og high definition-kanaler passerer gennem konverterboksen og vises på et analogt fjernsyn. Dine HD-kanaler (high definition) vil blive nedskaleret og vil ikke være i et ægte HD-format, men vil kunne ses.

Visse modeller af digital-ready fjernsyn er heller ikke kompatible. I disse tilfælde skal du bruge en konverterboks, og modellen afhænger af specifikationerne for dit tv. Når du vurderer konverterbokse, skal du kontrollere, at de kabler, der er nødvendige for at tilslutte den til den korrekte indgang på dit tv, er inkluderet, eller at du allerede har en sådan. Billigere konverterbokse er muligvis af lav kvalitet og indeholder muligvis ikke kabler til tilslutning til dit tv.

Hvorfor viser mit digitale tv kanaler med decimaler eller streger?

På et digitalt kabel-tv-system har de “fysiske” kanalnumre decimaler eller streger. Nogle systemer er dog designet til også at give “virtuelle” kanalnumre (VCN), der viser kanalen som et helt tal med cifre. Desværre har forskellige modeller af digitale tv’er forskellige typer af kanaltunere, og ikke alle tunere kan opfange VCN’erne.

Hvis du har et digitalt HD-tv, der ikke kan genkende den virtuelle kanal med hele tal efter en kanalsøgning, skal du sørge for at kontrollere indstillingerne i opsætningsmenuen – herunder indstille uret, hvis dit tv har et sådant. Hvis dette ikke virker, er din tv-tuner sandsynligvis ikke i stand til at præsentere de virtuelle kanaler, og du har følgende muligheder:

  1. Gør ingenting, og brug de fysiske kanalnumre. Du kan indstille til underkanaler, ligesom du ville indstille til en normal kanal.
  2. Køb en nyere model HDTV med en NTSC Clear QAM-tuner, som du ved kan genkende virtuelle kanaler med hele numre.

Hvorfor får mit TV kun kanaler op til kanal 13?

Dette spørgsmål gælder ikke for den nye digitale HuskyVision-tjeneste. De fleste fjernsyn kan modtage kanaler fra enten en off-air-antenne eller fra kabel-tv. HuskyVision kræver, at din tv-indgang er indstillet til kabel. Hvis dit fjernsyn er indstillet til Off-Air eller Antenne, skal du ændre denne indstilling til Kabel. Denne indstilling kan ændres enten ved at flytte en kontakt eller ved at følge menupåbuddene for opsætning. Se din brugervejledning for at få flere oplysninger. Du skal omprogrammere/scanne dit tv, når du har foretaget ændringen.

Hvordan tilslutter jeg min computer til CATV-systemet?

Fjernsynssignaler kan ses på din computer ved hjælp af et særligt pc-tv-kort. Se udstyrsproducentens manual for at få oplysninger om installation. Vær opmærksom på, at ydeevne og kvalitet varierer afhængigt af det anvendte udstyr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.