Articles

Singapore

Dobbelt statsborgerskab Singapore

Not Allowed

Singaporeansk statsborgerskab kan erhverves på fire måder – ved fødsel, ved afstamning, ved registrering og ved naturalisation. Statsborgerskab gives ved fødslen til et barn, der er født i Singapore af lovligt gifte forældre, hvor mindst en af forældrene er singaporeansk statsborger, bortset fra visse omstændigheder.

Et barn, der er født uden for Singapore af lovligt gifte forældre, hvor mindst en af forældrene er singaporeansk statsborger, opnår også singaporeansk statsborgerskab. Hvis barnet også har et udenlandsk statsborgerskab fra fødselslandet, skal det give afkald herpå inden det fyldte 22. år, ellers vil dets singaporeanske statsborgerskab blive tilbagekaldt.

Visse personer kan lade sig registrere som singaporeanske statsborgere, forudsat at de opfylder kriterierne i del X i forfatningen. Kvalificerede personer omfatter personer over 21 år med bopæl i Singapore, kvinder, der er gift med en singaporeansk statsborger, og børn under 21 år med bopæl i Singapore, der er født af en lovligt gift singaporeansk statsborger.

Dertil kommer, at en person over 21 år, der har til hensigt at bo permanent i Singapore, kan søge om et naturaliseringsbevis, hvis vedkommende har boet i Singapore i mindst 10 år i de 12 år forud for datoen for ansøgningen, forudsat at vedkommende er af god karakter og har et tilstrækkeligt kendskab til det nationale sprog.

Dobbelt statsborgerskab er ikke tilladt i Singapore, og derfor skal en person, der har til hensigt at blive singaporeansk statsborger, give afkald på sit udenlandske statsborgerskab. Regeringen kan fratage en statsborger sit singaporeanske statsborgerskab, hvis en sådan person erhverver eller fortsat beholder et udenlandsk statsborgerskab efter det fyldte 18. år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.