Articles

How Starbucks Makes Money

Starbucks Corp. (SBUX) on viiden vuosikymmenen aikana kasvanut nopeasti maailman hallitsevaksi kahvila-aiheiseksi ketjuksi paahtamalla, markkinoimalla ja myymällä erikoiskahvia ja yhä laajenevaa valikoimaa muita juomia, elintarvikkeita ja merkkituotteita. Näitä tuotteita myytiin 27.12.2020 yli 32 900 myymälässä 83 markkina-alueella eri puolilla maailmaa. Juomat ovat tuotetyypeittäin suurin tulonlähde. Amerikka-segmentin osuus Seattlessa pääkonttoriaan pitävän yhtiön liikevaihdosta on valtaosa.

Starbucksin pääasialliset kilpailijat kahvi- ja juomamyynnissä ovat muita erikoiskahviloita. Vaikka Starbucks hallitsee Yhdysvaltojen markkinoita, se joutuu kohtaamaan yhä kovenevassa määrin kovaa kilpailua kansainvälisiltä markkina-alueilta, muun muassa Iso-Britanniasta.Costa Coffee, joka on Coca-Cola Co:n tytäryhtiö. (KO) ja Kiinassa toimiva Luckin Coffee Inc. (LKNCY).

Key Takeaways

  • Starbucks myy juomia, elintarvikkeita ja muita tuotteita 83 maailmanlaajuisella markkinalla.
  • Yhtiö saa suurimman osan myynnistään juomista ja Amerikka-segmentistään, joka koostuu USA:sta, Kanada ja Latinalainen Amerikka.
  • Starbucks keskittyy kansainväliseen laajentumiseen ja uusiin tuotteisiin tulevaa kasvua varten.
  • Lähes kaikki Starbucksin myymälät on avattu uudelleen sen jälkeen, kun ne oli suljettu COVID-19-pandemiaan liittyvistä syistä.
  • Starbucksissa on meneillään mittava rakenneuudistus, johon kuuluu johtajamuutoksia ja odotettavissa olevia myymälöiden sulkemisia.

Starbucksin talous

Starbucks, kuten monet ravintola- ja vähittäiskauppaketjutkin, on kärsinyt vakavasti COVID-19-pandemian vaikutuksista kuluneen vuoden aikana. Kahvilaketju teki 622,2 miljoonan dollarin nettotuloksen tilivuoden 2021 Q1:llä eli 27.12.2020 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Nettotulos laski 29,7 % vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna. Liikevoitto oli vuosineljänneksellä yhteensä 913,5 miljoonaa dollaria.

Nettotulot olivat tilikauden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 6,7 miljardia dollaria, mikä oli 4,9 % vähemmän kuin vastaavalla vuosineljänneksellä vuotta aiemmin. Tuotetyypeittäin eriteltynä yhtiön operoimissa myymälöissä myytyjen juomien osuus kokonaisliikevaihdosta oli 63 %, kun taas yhtiössä myydyn ruoan osuus oli 17 %. Pakatut ja kerta-annoskahvit ja -teet, tarjoiluvälineet, rojalti- ja lisensointitulot sekä muut erät muodostivat 20 % kokonaistuloista.

Starbucks kertoi, että sen tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulot heijastavat jatkuvaa toipumista pandemian vaikutuksista. Yhtiö kertoi myös, että lähes kaikki yhtiön ylläpitämät ja lisensoidut myymälät ovat avanneet ovensa uudelleen sen jälkeen, kun ne olivat olleet suljettuina pandemiaan liittyvien syiden vuoksi. Monet myymälät toimivat kuitenkin vuosineljänneksen aikana alle täydellä kapasiteetilla.

Starbucksin liiketoimintasegmentit

Starbucks toimii kolmen pääliiketoimintasegmentin kautta ja jakaa ne liikevaihtoon ja liiketulokseen: Americas, International ja Channel Development. Yhtiö antaa tietoja myös muista kuin raportoitavista toimintasegmenteistä kategoriassa ”Corporate and Other”, joka sisältää kohdentamattomat kulut. Corporate and Other -segmentin liiketappio oli 355,6 miljoonaa dollaria huolimatta 20,5 miljoonan dollarin nettotuloista tilikauden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Näitä lukuja sekä mahdollisia negatiivisia määriä ei käytetty alla olevien segmenttiosuuksien prosentuaalisten osuuksien laskennassa eikä yllä olevissa piirakkadiagrammeissa.

Amerikka

Starbucksin Amerikka-segmentti käsittää yhtiön omistamat ja lisensoidut myymälät Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Segmentti tuottaa noin 70 % yhtiön segmenttien kokonaistuloista. Sen liikevaihto oli 4,7 miljardia dollaria vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, ja se laski 6,1 % edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Segmentin liikevoitto oli 813,5 miljoonaa dollaria, 26,0 % vähemmän kuin edellisvuonna. Amerikat muodostavat noin 64 % koko segmentin liikevaihdosta.

International

Starbucksin International-segmentti sisältää yhtiön omistamien ja lisensoitujen myymälöiden liikevaihdon ja liikevoiton Kiinassa, Japanissa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Sen osuus segmentin liikevaihdosta on lähes 25 %. Segmentin nettotuotot olivat 1,7 miljardia dollaria vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä on 5,3 % enemmän kuin edellisvuoden neljänneksellä. International-segmentin liikevoitto oli 274,8 miljoonaa dollaria, mikä on 0,4 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä. Sen osuus kaikkien segmenttien liikevoitosta on noin 22 %.

Channel Development

Starbucksin Channel Development -segmentti sisältää merkkipohjaisia paahdettuja kokopapu- ja jauhettuja kahveja, mukaan lukien Seattle’s Best Coffee; Starbucks- ja Teavana-merkkisiä yhden annoksen tuotteita; juomavalmiita juomia, kuten Frappuccinoa, Doubleshot- ja Refreshers-juomia sekä Teavana-jääteetä, sekä muita merkkituotteita, joita myydään maailmanlaajuisesti yhtiön operoimien ja lisenssillä toimivien myymälöiden ulkopuolella.Channel Development -segmentin osuus segmentin kokonaisliikevaihdosta on alle 6 %. Segmentin liikevaihto oli 371,4 miljoonaa dollaria, mikä on 24,9 % vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Liikevoitto nousi 3,0 % 180,8 miljoonaan dollariin, mikä on noin 14 % koko segmentin liikevoitosta.

Starbucksin viimeaikaiset tapahtumat

Tammikuun 26. päivänä 2021 julkaistussa ensimmäisen vuosineljänneksen FY 2021 tulostiedotteessa Starbucks totesi alaviitteessä, että operatiivinen johtaja Roz Brewer jättää yhtiön helmikuun lopussa ottaakseen vastaan toisen julkisesti noteeratun yhtiön toimitusjohtajan paikan (CEO). Hänen operatiiviset päävastuunsa jaetaan muille Starbucksin nykyisen johtoryhmän jäsenille.

Tammikuun 7. päivänä 2021 Starbucks ilmoitti, että Patrick Grismer jättäytyy eläkkeelle varatoimitusjohtajan ja talousjohtajan (CFO) tehtävästä helmikuun 1. päivästä 2021 alkaen. Grismerin seuraajaksi nimitettiin Rachel Ruggeri, Amerikan talousjohtajan vanhempi varatoimitusjohtaja.

Starbucks totesi tilikauden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen ilmoituksissaan, että se oli ilmoittanut edellisen tilivuoden aikana toteuttavansa uudelleenjärjestelysuunnitelman Pohjois-Amerikan myymäläportfolion optimoimiseksi. Osana tätä rakenneuudistussuunnitelmaa kahvilaketju odottaa sulkevansa noin 800 myymälää Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Miten Starbucks raportoi monimuotoisuudesta & Osallisuudesta

Osana pyrkimyksiämme lisätä tietoisuutta monimuotoisuuden merkityksestä yrityksissä tarjoamme sijoittajille välähdyksen Starbucksin läpinäkyvyydestä ja sen sitoutumisesta monimuotoisuuteen, osallisuuteen ja yhteiskuntavastuuseen. Tutkimme Starbucksin julkaisemia tietoja näyttääkseen, miten se raportoi hallituksensa ja henkilöstönsä monimuotoisuudesta auttaakseen lukijoita tekemään valistuneita osto- ja sijoituspäätöksiä.

Alhaalla on taulukko mahdollisista monimuotoisuusmittareista. Siitä käy ilmi, julkistaako Starbucks tiedot hallituksensa, C-suitensa, yleisjohtonsa ja työntekijöidensä monimuotoisuudesta kokonaisuudessaan, mikä on merkitty ✔:lla. Se osoittaa myös, eritelläänkö Starbucks näitä raportteja siten, että ne paljastavat henkilöstönsä monimuotoisuuden rodun, sukupuolen, kyvykkyyden, veteraaniaseman ja LGBTQ+-identiteetin mukaan.

.

.Suite

Starbucksin monimuotoisuus & Inklusiivisuusraportointi
rotu sukupuoli kyvykkyys Veteraaniasema Seksuaalinen suuntautuminen
Johtokunta
C-luokka
Yleisjohto ✔ (U.S. Only) ✔ (U.S. Only)
Työntekijät ✔ (U.S. Only) ✔ (US. Only)

>

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.