Articles

Millainen on tuomio petoksesta vuonna 2021?

Todellisuus on se, että useimmilla petoksesta syytetyillä ei ole aiempaa kokemusta lain väärällä puolella olemisesta tai vankilassa olemisesta. Heille ajatus vankilaan joutumisesta on kauhistuttava.

Rangaistusohjeiden osalta petosrikoksia on viisi luokkaa. Nämä ovat:

 1. Luottopetos
 2. Petokseen käytettävien esineiden varastaminen, valmistaminen tai toimittaminen
 3. Pankki-, vakuutus- ja luottopetos
 4. Hyötypetos
 5. Saatavuuspetos
 6. Tulonhankkimispetos

Mielesi rauhoittuakseen olemmekin eritelleet tarkemmin, millainen lopputulos voi olla, jos sinut tuomitaan tuomiolle petosrikoksesta. On kuitenkin tärkeää huomata, että kokeneen asianajajan opastuksella vankeusrangaistusta voidaan lieventää tai jopa välttää se kokonaan.

Tutustutaanpa kuhunkin viiteen luokkaan ja siihen, mitä tietoja tuomareille annetaan tuomion määräämistä koskevien suuntaviivojen neuvoston (Sentencing Guidelines Council) päätösten tekemiseksi.

Lue lisää tietoa rikoksesta Petosrikokset

Minkälainen on keskimääräinen rangaistus luottamuksensuojatuista petosrikoksista?

Luottamuspetokset ovat tyypillisesti rikoksia, joissa tekijä hankkii uhrilta rahaa tai omaisuutta voittamalla tämän luottamuksen ja huijaamalla häntä. Tyypillisesti ne ovat rikoksia, jotka kohdistuvat haavoittuvassa asemassa oleviin uhreihin, ja ne voivat kohdistua yhteen tai useampaan uhriin. Esimerkkejä tällaisista rikoksista ovat:

 • Kansainväliset arpajaishuijaukset
 • Hyvinvointitukihuijaukset
 • Hyväntekeväisyyshuijaukset
 • Petoksen tekemiseen tähtäävä salaliitto
 • Palkkio-etuuksien maksamiseen tähtäävät huijausyritykset

Näistä rikoksista syytettäisiin tavallisesti käyttäen petoslakia (Fraud Act), jonka enimmäisrangaistuksena voi seurata enintään 10 vuotta vankeutta.

Näin pitkät tuomiot eivät kuitenkaan ole tyypillisiä, vaan niitä sovelletaan yleensä kaikkein vakavimpiin rikoksiin, kuten laajamittaisiin petoksiin.

Jos uhreja on esimerkiksi paljon ja petoksen arvo on yli 500 000 puntaa, tuomio on tyypillisesti 7 vuotta tai vähemmän. Niissä rikoksissa, joissa petoksen arvo on alle 100 000 puntaa mutta yli 20 000 puntaa, tuomio on tyypillisesti neljä vuotta.

”Kertaluonteiset” luottamushuijaukset

Skaalan alemmassa päässä ovat kertaluonteiset petokset, joissa on tapahtunut vain yksi petos. Tuomiota antaessaan tuomari harkitsee, onko uhri haavoittuvainen. Jos hänen todetaan olevan, tuomio voi olla yhdyskuntaseuraamukseen perustuva rangaistus ja kuusi kuukautta vankeutta. Jos petoksen arvo on merkittävämpi, vankeusaika voi olla jopa 18 kuukautta.

Mitkä ovat keskimääräiset rangaistukset tavaroiden hallussapidosta, valmistamisesta tai toimittamisesta petoksessa käytettäväksi?

Tässä tapauksessa sana ”tavarat” voidaan määritellä ”asioiksi”, ja niihin voi sisältyä mitä tahansa väärennetyistä asiakirjoista, tietokoneohjelmistoista luottokorttinumeroiden luomiseksi, tiedoista, jotka koskevat pankkitilitietoja, ja luetteloista ihmisistä, jotka voivat olla mahdollisia luottamuspetoksen uhreja. Siihen voivat kuulua myös kaikki laitteet, jotka on suunniteltu luottokorttien luomiseen tai niiden manipulointiin.

Petoslain nojalla tällaisesta rikoksesta voitaisiin tuomita enintään 10 vuoden vankeusrangaistukseen esineiden valmistamisesta tai toimittamisesta ja 5 vuoden vankeusrangaistukseen esineiden hallussapidosta. Enimmäisrangaistusten saaminen on harvinaista.

Vähemmän hienostuneesta toiminnasta annetaan yleensä 6 kuukauden ja 2 vuoden väliset tuomiot. Suunnitelmallisesta ja taitavasti kootusta petoksesta rangaistukset voivat olla 2-7 vuoden vankeusrangaistuksia.

Petosrikoksessa käytettävien esineiden hallussapidosta tuomiot voivat vaihdella yhdyskuntaseuraamuksista 12-18 kuukauden vankeusrangaistuksiin monimutkaisemmissa petoksissa.

Minkälainen on keskimääräinen vankeusrangaistus pankki-, vakuutus- ja luottopetoksesta?

Tämä rikos käsittää tilanteet, joissa rikoksentekijä on yrittänyt saada asuntolainaa käyttämällä vääriä tietoja, tekemällä vääriä vakuutushakemuksia ja maksukorttipetoksia.

Tyypillisesti syytetään petoslain nojalla, ja harvoin annetaan 10 vuoden enimmäisvankeusrangaistuksia. Vain kaikkein vakavimmissa tapauksissa annetaan tällaisia tuomioita.

Tapauksissa, joissa on kyse hyvin laskelmoidusta ja ammattimaisesti toteutetusta petoksesta, joka on tapahtunut pitkän ajan kuluessa, tuomio voi olla 4-7 vuotta. Tällaiseen rikokseen liittyvä rahamäärä on todennäköisesti yli 500 000 puntaa. Kun kyseessä on alle 100 000 puntaa, tuomio on tyypillisesti paljon lyhyempi.

Skaalan toisessa ääripäässä tapaukset, joissa on kyse hieman yksinkertaisesta lähestymistavasta ja ehkä vain yhdestä liiketoimesta, johtavat lyhyempään vankeusrangaistukseen. Jos kyseessä olevan rahan arvo on huomattavan pieni, lopputuloksena voi olla jopa pelkkä yhdyskuntaseuraamukseen perustuva rangaistus.

Minkälainen on keskimääräinen rangaistus etuuspetoksesta?

Tässä kategoriassa tapaukset voivat vaihdella huomattavista, arvokkaista ja hienostuneista tapauksista, joihin on osallistunut useita henkilöitä käsittäviä rinkiryhmiä, verrattain pieniin rikoksiin, joissa yksittäiset henkilöt tekevät vääriä etuushakemuksia puhtaasti itseään varten. Tuomarit voivat antaa näistä hyvin erilaisia tuomioita.

Teoreettinen tuomio on 10 vuotta ja enimmäisrangaistus 7 vuotta, mutta lopputulos riippuu siitä, minkä lain nojalla syytettyä syytetään. Näin pitkät tuomiot ovat kuitenkin epätavallisia etuuspetostapausten lopputuloksissa.

Professionaaliset ja hienostuneet operaatiot, joissa on mukana etuushuijaajien syndikaatti, huipentuvat yleensä tuomitun saamaan tuomioon, joka on 2-7 vuotta. Ne, jotka on todettu syyllisiksi yksittäisiin etuuspetoksiin ja jotka ovat varmistaneet alle 20 000 punnan suuruiset summat, saavat todennäköisesti vapausrangaistuksen ilman vapausrangaistusta. Kuitenkin ne tapaukset, jotka ovat jatkuneet pitkään, saavat melko todennäköisesti vapausrangaistuksen.

Minkälainen on keskimääräinen tuomio veropetoksesta?

Tämä tuomioluokka käsittää karusellipetokset, MTIC-petokset (Missing Trader), alkoholiveropetokset ja arvonlisäveron kiertämisen.

Kun nämä rikokset ovat hyvin järjestäytyneitä ja johtavat miljoonien punnan tappioihin veronmaksajille, tuomarit pitävät niitä vakavina. Korkeimmat tuomiot annetaan kadonneen elinkeinonharjoittajan, alkoholiveropetoksiin ja karusellipetoksiin osallistuneille.

Alle 100 000 punnan suuruisista rikoksista, jotka eivät alun perin olleet petoksia, tyypillinen tuomio on yhdyskuntaseuraamukseen perustuva rangaistus.

Mutta ne, jotka ovat toteuttaneet useita petoksia ja/tai osallistuneet petokseen, joka on ollut alusta alkaen tarkoituksellinen, jopa niinkin pienistä luvuista kuin 20 000 punnasta, voivat saada 3 kuukauden tuomion.

Kun petos on hienostunut, ammattimaisesti suunniteltu ja sen arvo on 20 000 punnasta satoihin tuhansiin puntaan, tuomiot ovat 3-5 vuotta.

Miten tuomioistuin päättää petosrikoksen vakavuudesta rangaistuksen määräämistä varten?

Tuomioistuin harkitsee, mitä vahinkoa rikoksesta on aiheutunut, kun se päättää, minkälaisen rangaistuksen se antaa. Se tarkastelee:

 • Miten hyvin suunniteltu vai opportunistinen rikos on ollut?
 • Oliko petosta varten ollut ”ammattimainen” operaatio
 • Minkä ajan kuluessa petos toteutettiin?
 • Millainen motiivi oli rikoksen taustalla?
 • Miten paljon rahaa tai omaisuutta oli kyseessä?
 • Oliko rikoksentekijälle annettu luottamustehtävä (esim. työntekijä)
 • Miten monta ihmistä osallistui joko rikoksen suunnitteluun tai toteuttamiseen?
 • Vaikutukset, joita petoksella on voittajalle tai uhreille
 • Riski fyysisen vahingon aiheuttamisesta muille (kuten kodin sytyttäminen tuleen vakuutuksen vaatimiseksi)
 • Mitä vahinkoa tai menetystä suunniteltiin lopputuloksen sijaan?
 • Oliko vastaaja oikeutettu saamaan jotakin saadusta hyödystä?
 • Mahdollinen yritys paljastaa tai salata todisteita
 • Uhrin haavoittuvuuden aste ja se, oliko uhri nimenomaisesti kohteena
 • Onko henkilöllisyyttä käytetty vilpillisesti

Petosten rangaistussuuntaviivoissa täsmennetään, että petoksesta voi aiheutua uhreille, yhteiskunnalle ja kansantaloudelle huomattavaa haittaa, joka ulottuu pidemmälle kuin vain rikoksen välittömiin seurauksiin. Markkinoiden luottamus voi esimerkiksi heikentyä ja yrityksiä voi joutua lopettamaan toimintansa.

Joissakin tapauksissa petoksia voidaan käyttää varojen siirtämiseen järjestäytyneelle rikollisuudelle ja terroristiryhmille. Haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä saatetaan vaikuttaa huumeiden käyttöön tai ihmiskauppaan.

Petoksia käytetään usein myös sellaisen vakavan järjestäytyneen rikollisuuden rahoittamiseen, joka voi kohdistua haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin, kuten huumausaineiden toimittamiseen ja ihmiskauppaan.

Seuraavassa on osio, joka on peräisin tuomareiden käyttämistä rangaistusohjeista, joita he käyttävät päättäessään rangaistuksista petosrikoksista.

Syyllisyyttä osoittaa yksi tai useampi seuraavista

A – Korkea syyllisyys

 • Johtava rooli, jossa rikos on osa ryhmätoimintaa
 • Muiden osallistuminen painostuksen kautta, vaikuttaminen
 • Valta- tai luottamusaseman tai vastuun väärinkäyttö
 • Rikoksen hienostunut luonne/merkittävä suunnittelu
 • Petos, joka on toteutettu pitkään
 • Uhrien suuri lukumäärä
 • Tietoinen uhrin kohdistaminen haavoittuvuuden perusteella

B – Keskisuuri syyllisyys

 • Merkittävä rooli, kun rikos on osa ryhmätoimintaa
 • Muut tapaukset, jotka sijoittuvat luokkien A tai C väliin, koska:
  • Tekijöitä esiintyy A:ssa ja C:ssä, jotka tasapainottavat toisiaan ja/tai
  • Rikoksentekijän syyllisyys sijoittuu A:ssa ja C:ssä kuvattujen tekijöiden väliin

C – Vähäisempi syyllisyys

 • Osallistuminen pakottamalla, uhkailua tai hyväksikäyttöä
 • Ei motiivina henkilökohtainen hyöty
 • Perifeerinen rooli järjestäytyneessä petoksessa
 • Tilannekohtainen ”kertaluonteinen” rikos; hyvin vähän tai ei lainkaan suunnitelmallisuutta
 • Vähäinen tietoisuus tai ymmärrys petollisen toiminnan laajuudesta

Jos on olemassa piirteitä, jotka kuuluvat eri syyllisyystasoihin, tuomioistuimen olisi tasapainotettava näitä piirteitä saavuttaakseen oikeudenmukaisen arvion rikoksentekijän syyllisyydestä.

Mitkä ovat lieventäviä seikkoja, jotka voivat alentaa petoksesta annettua tuomiota?

Tietyistä tapaukseen liittyvistä seikoista käytetään nimitystä lieventävät seikat, jotka voivat vaikuttaa tuomarin antamaan tuomioon. Petostapauksissa niitä voivat olla:

 • Onko vastaaja vammainen tai mielisairas
 • Minkä ikäinen hän on, eli jos hän on erityisen nuori, hänen ikänsä voi vaikuttaa hänen vastuun tasoonsa
 • Minkälainen rooli tuomitulla on ollut rikoksessa – esim. jos se oli erityisen vähäpätöinen
 • Oliko rikos alusta alkaen petos vai ei
 • Voiko vastaaja osoittaa, että hän sai kolmannelta osapuolelta virheellistä neuvontaa, joka osaltaan vaikutti siihen, että kyseessä oli petos
 • Onko näyttöä siitä, että henkilö lakkasi tekemästä rikosta ennen kiinnijäämistään
 • Olivatko rikoksentekijä on myöntänyt rikoksen ja tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa
 • Onko rahat palautettu vapaaehtoisesti
 • Tilanteessa, jossa syytettyyn kohdistuu äärimmäisiä taloudellisia paineita, joita ei ole ansaittu ennen rikoksen tapahtumista

Voidaanko petosrikoksesta tuomittua rangaistusta alentaa syyllisyydentunnustuksella?

Viime vuosina Ison-Britannian rangaistusjärjestelmään on tehty useita muutoksia, joilla on pyritty säästämään tuomioistuimen aikaa ja kustannuksia sekä suojelemaan todistajia turhalta stressiltä, joka aiheutuu oikeudenkäynnin tarpeettomasta läpikäymisestä. Yli 18-vuotiaiden rikoksentekijöiden osalta syyllisyyden tunnustaminen varhaisessa vaiheessa voi alentaa tuomiota jopa kolmanneksella (maksimissaan). Mitä myöhemmin tunnustaminen tapahtuu, sitä pienempi on vähennys.

 • ”Alkuvaiheessa” tarkoittaa ”oikeudenkäynnin ensimmäistä vaihetta”, ja sillä tarkoitetaan ajanjaksoa, joka ulottuu aina ensimmäiseen istuntoon Magistrates Courtissa tai Crown Courtissa, kun on kyse syytteeseen asetettavista rikoksista.
 • Jos tunnustaminen tapahtuu esimerkiksi 14 päivän kuluttua ensimmäisestä istunnosta, vähennys on enimmilläänkin vain 20 prosenttia eli viidesosa rangaistuksesta. Syyttömien rikosten osalta syyllisyystunnustus voidaan tehdä enintään 28 päivän kuluessa siitä, kun syyttäjä on ilmoittanut noudattavansa CPIA 1996:n 3 pykälää ja toimittanut tiedonantonsa; päätös on kuitenkin viime kädessä tuomarin käsissä, jolla on harkintavalta soveltaa sopivaksi katsomaansa hyvitystä.
 • Tämän ajanjakson jälkeen hyvitystä sovelletaan liukuvaa asteikkoa. Se laskee yhteen kymmenesosaan ensimmäisenä oikeudenkäyntipäivänä ja nollaan, jos se annetaan oikeudenkäynnin aikana. Teoriassa kymmenen prosenttia voitaisiin antaa, jos syyllisyydentunnustus annetaan ensimmäisen päivän avauspuheenvuorojen jälkeen, mutta ennen todistajanlausuntojen kuulemista.
 • Jos syytetty ei halua tunnustaa syyllisyyttään, asianajajan on tärkeää tiedottaa tuomioistuimelle säännöllisesti koko oikeudenkäynnin ajan syistä, joiden vuoksi päämiehensä ei tunnusta syyllisyyttään.

Mitä muita seurauksia huijausrikoksesta voi olla?

Oheismääräykset

Tuomioistuin voi antaa vastaajalle myös oheismääräyksiä, jos hänet todetaan syylliseksi ja tuomitaan petosrikoksesta. Nämä ovat ylimääräisiä elementtejä, jotka voidaan lisätä rangaistukseen ja jotka sisältävät lisärajoituksia tai -vaatimuksia, jotka vaikuttavat huollettavan talouteen, omaisuuteen tai toimintaan. Jos esimerkiksi yrityksen johtaja on käyttänyt väärin asemaansa, joka on johtanut petosrikokseen, hänet voidaan kieltää harjoittamasta kaupankäyntiä tietyllä yrityksellä jopa viideksi vuodeksi tai häntä voidaan vaatia laatimaan täydelliset talousraportit kaikista taloudellisista liiketoimistaan jopa 15 vuoden ajaksi.

Lisämääräyksiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

Korvausmääräys

Tuomioistuin voi panna täytäntöön, että uhrin hyväksi sovelletaan korvausmääräystä, jos hänelle on aiheutunut henkilövahinkoja tai taloudellisia menetyksiä. Korvaus voi sisältää yhdyskuntaseuraamuksen, sakon tai vankeusrangaistuksen, ja se voi olla itsenäinen rangaistus tai se voidaan yhdistää johonkin muuhun rangaistukseen.

Konfiskaatiomääräys

Jos tuomioistuin katsoo vastaajan hyötyneen rikoksesta taloudellisesti, tuomioistuin voi päättää panna täytäntöön konfiskaatiomääräyksen rikoksesta saatujen varojen takaisinperimiseksi.

Tyhjentämismääräys

Tyhjentämismääräykseen kuuluu, että vastaajalta riistetään pääsy tietokoneisiin, joita voidaan käyttää tietotekniikkaan perustuviin petoksiin tai maksukorttien, kuten luottokorttien, manipuloimiseen.

Palauttamismääräys

Palauttamismääräys

Täydentämismääräys on se, kun tuomioistuin määrää, että varastettu tavara palautetaan ennalleen tai että se palautetaan uhrille. Siihen voi liittyä myös se, että uhrille siirretään rahaa tai varastettua arvoa vastaavaa omaisuutta.

Kielto toimia yrityksen johtajana

Kun yrityksen johtaja tuomitaan yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, tuomioistuin voi päättää kieltää henkilöä toimimasta yrityksen johtajana viidestä vuodesta 15 vuoteen.

Taloudellista raportointia koskeva määräys

Jos tuomioistuin uskoo, että vastaaja todennäköisesti osallistuu tuleviin rikoksiin, se voi päättää pakottaa vastaajan raportoimaan taloudellisista asioistaan säännöllisesti. Taloudellista raportointia koskeva määräys voi olla voimassa jopa 15 vuotta.

Raskasta rikollisuutta ehkäisevä määräys

Tämä on tiukin tuomioistuimen antama määräys, ja se voi vaikuttaa useisiin eri osa-alueisiin tuomitun henkilön elämässä. Siihen voi kuulua

 • Se, voiko hän työskennellä tiettyjen henkilöiden kanssa
 • Tietyjen liiketoimintamenetelmien soveltaminen
 • Työskentely tietyissä yrityksissä
 • Tyyppisten esineiden käyttäminen
 • Pääsy tiloihin
 • Matkustaminen – sekä kansainväliset että kansalliset

Tuomittu voidaan myös pakottaa luovuttamaan henkilö- ja liiketoimintatietoja vaadittaessa määräajaksi.

Tuomioistuin voi lisäksi vaatia maksettavaksi seuraavat maksut, jos syytetty tuomitaan:

Syyttäjien hakemien kulujen maksaminen

Vaikka poliisi vastaa osasta syytteeseenpanosta aiheutuvista kuluista, tutkinta- ja selvityskulut haetaan yleensä tuomitulta. Näihin voivat sisältyä kustannukset, jotka aiheutuvat:

 • Työstä, joka on tehty riittävän todistusaineiston hankkimiseksi syytteeseenpanoa varten joko alkuvaiheessa tai myöhemmin Crown Prosecution Servicen (CPS)
 • Lääkärin tai asiantuntijan todistusaineiston hankkimisesta osana tutkintaa (jos todistajan on osallistuttava tuomioistuimen istuntoon, läsnäolosta aiheutuvat kustannukset kuuluvat CPS:lle).
 • Todistajien uudelleenkuuleminen
 • Syyttäjän kaikki kulut, mukaan lukien CPS:n käyttämien ulkopuolisten barristerien käytöstä aiheutuvat palkkiot, voidaan periä vastaajalta, jos varoja on käytettävissä. Jutun päätyttyä syyttäjä pyytää The Prosecution of Offences Act 1985 -lain nojalla tuomaria määräämään summan maksettavaksi syyttäjälle syytteen nostamisesta aiheutuneista kuluista.

Uhrien lisämaksut

Käsitteellä uhrien lisämaksut voidaan selittää korvauksen maksamista uhreille tarkoitettuun rahastoon, ja sen suuruus voi vaihdella 20:stä punnasta 170:een £:aan riippuen siitä, minkälainen rangaistus sinulle annettiin tuomiossa.

Miten tuomiot voidaan lisätä kansallisiin tietokantoihin

On olemassa useita kansallisia tietokantoja, joissa on tietoja henkilöistä ja heistä esitetyistä syytteistä, heidän rikos- ja oikeudenkäyntitiedoistaan. Näitä ovat DBS (Disclosure and Barring Service), joka tunnettiin aiemmin nimellä CRB (Criminal Record Bureau), ja Police National Computer (PNC). Riippuen siitä, mitä on tapahtunut, onko syytetty tuomittu ja millainen tuomio on annettu, syytetty voidaan lisätä yhteen tai kaikkiin näistä tietokannoista. Niiden tarkoituksena on antaa tietoja mahdollisille työnantajille ja säännellä kykyä osallistua tiettyyn toimintaan.

Jos tapauksesi etenee tuomioistuimeen ja sinut tuomitaan petosrikoksesta, tuomio merkitään CRB:hen / poliisin rekisteriin. Merkinnän kesto riippuu tuomiosi luonteesta ja pituudesta.

Alhaalla on tietoja siitä, kuinka kauan sinut merkitään rikosrekisteriin, jos sinut tuomitaan. Tämä on erittäin vakavasti otettava huomioon, kun on kyse tulevista työpaikoista. Termi ”käytetty” viittaa siihen, milloin nimesi voidaan poistaa tietokannoista.

Petos ja rangaistusten määräämistä koskevien suuntaviivojen neuvosto

Vastauksena vuoden 2009 petoslakiin rangaistusten määräämistä koskevien suuntaviivojen neuvosto on laatinut selkeät rangaistusohjeet tuomioistuinten tuomitsemille aikuisille petosrikoksentekijöille. Petosrikosten jakaminen viiteen luokkaan auttaa tuomareita päättämään tuomioista. Kuten kaikissa rangaistusten määräämistä koskevissa ohjeissa, myös tässä sovelletaan vakavuusasteen tasoittamista.

 1. Luottamuspetos
 2. Petokseen käytettävien esineiden varastaminen, valmistaminen tai toimittaminen
 3. Pankkitoiminta, Vakuutus- ja luottopetos
 4. Tukipetos
 5. Tulopetos
Kuntoutusjakso
(aika, jonka kuluessa rangaistus ”kuluu”)
Kuntoutusjakso Aikuinen (yli 18-vuotias) tuomitsemishetkellä Nuori (alle 18-vuotias) tuomitsemishetkellä
Vankilarangaistukset, joiden pituus on yli 4 vuotta Rangaistusta ei koskaan kuluteta Rangaistusta ei koskaan kuluteta
Vankilarangaistukset, joiden pituus on yli 2.5 vuotta (30 kuukautta) mutta alle 4 vuotta Rangaistuksen pituus 7 vuotta Rangaistuksen pituus 3,5 vuotta
Vankilarangaistukset, joiden pituus on yli 6 kuukautta mutta alle 2.5 vuotta (30 kuukautta) Rangaistuksen pituus +4 vuotta Rangaistuksen pituus +2 vuotta
Vankilarangaistukset, joiden pituus on alle 6 kuukautta Rangaistuksen pituus pituus + 2 vuotta Rangaistuksen pituus +18 kuukautta
Ehdollinen vapauttaminen Rangaistusmääräyksen pituus Rangaistusmääräyksen pituus Rangaistusmääräyksen pituus
Absoluuttinen vastuuvapaus Ei yhtään Ei yhtään
Ehdollinen varoitus 3 kuukautta 3 kuukautta
Yksinkertainen varoitus / nuorisovaroitus Ei mitään – heti ’käytetty’ Ei mitään – heti ’käytetty’
Muut mukaan lukien korvausmääräys, Supervision Order, Bind Over, Hospital Order Määräyksen kesto / kun korvaus on maksettu Määräyksen kesto / kun korvaus on maksettu

Petoksesta syytettynä olemisella voi olla tuhoisia seurauksia sinulle, perheellesi ja yrityksellesi. On ratkaisevan tärkeää, että palkkaat petosasianajajat, jotka ymmärtävät täysin seuraukset ja tekevät kaikkensa jahdatakseen sinulle parhaita mahdollisia ratkaisuja ja parhaita saavutettavissa olevia tuloksia.

Miten Stuart Miller Solicitors voi auttaa?

Käsittelemme petostapauksia säännöllisesti ja meillä on syvä asiantuntemus tällä alalla. Voimme auttaa sinua suosittelemalla parhaita toimintatapoja lopputuloksen lieventämiseksi. Riippumatta siitä, minkä kokoinen tapauksesi on, ota yhteyttä.

Useimmat asiakkaat, jotka hakevat neuvoja asiantuntevilta petosasianajajiltamme, eivät ymmärrä, että syyttäjän on ”todistettava tapaus”, jotta sinut voidaan tuomita. Syyttäjän tehtävänä on todistaa, jotta valamiehistö on vähintäänkin varma siitä, että olet ollut sopimuksessa muiden kanssa (salaliitto) ja että olit tarkoituksellisesti epärehellinen tehdessäsi tai yrittäessäsi ansaita rahaa tai aiheuttaessasi jollekulle tappiota.

Jos sinua tai jotakuta tuntemaasi henkilöä tutkitaan parhaillaan petoksesta, sinua ei ehkä jahtaa ainoastaan poliisi, vaan perässäsi voivat olla myös muut sääntelyviranomaiset ja syyttäjät. Saattaa olla, että sinua tai yritystäsi tutkitaan, ja tarvitset petosasianajajien tukea ja asiantuntevaa oikeudellista neuvontaa.

Sen lisäksi, että asiantunteva asianajaja viettää aikaa vastaajan kanssa, kerää luonteenpiirteitä ja lääketieteellisiä tietoja, se voi olla se, mikä muuttaa petosoikeudenkäynnin lopputuloksen parempaan suuntaan. Rangaistusta todennäköisesti alennetaan ja joissakin tapauksissa tapaus hylätään ennen kuin se saapuu tuomioistuimeen.

Mitä tapahtuu, kun annan toimeksiannon petosasianajajalle?

Tarjoamme jokaiselle petostapaukselle omistautuneen asianajajan, barristerin ja tapauskohtaisen avustajan, mikä takaa erinomaisen asiakaspalvelun tason koko ajan. Voit olla varma siitä, että joku on aina käytettävissäsi ja että tapauksesi kysymyksiin sovelletaan useampaa kuin yhtä juridista ajattelutapaa.

Myös käytämme vain parhaita matkapuhelinasiantuntijoita ja vain pätevimpiä talousasiantuntijoita tutkimaan, analysoimaan ja arvioimaan todistusaineistoa tarjotaksemme käyttökelpoisia puolustusevidenssejä tai diskreditoidaksemme syyttäjän todistusaineiston.

Toimiin ryhtyminen hyvin varhaisessa vaiheessa minkä tahansa oikeudellisen tapauksen kohdalla on se seikka, joka kasvattaa menestymismahdollisuuksia. Jotkin syytetoimet ovat pelottavia ja monimutkaisia, ja ne vaativat taitavaa neuvontaa kaikissa risteyksissä.

Tarjoamme ilmaisen konsultaation, jossa voit keskustella tapauksestasi kanssamme. Voimme myös toimia puolestasi poliisiasemalla ilmaiseksi ja voimme auttaa arvioimaan, onko sinulla taloudellisia edellytyksiä saada oikeusapua.

Haluatko keskustella tapauksestasi ennen kuin annat meille toimeksiannon?

Jos haluat keskustella kanssamme sitoumuksetta ennen kuin annat meille toimeksiannon tapauksestasi, soita meille jo tänään.

Ota yhteyttä petosasianajajiin sopiaksesi tapaamisesta, joko kasvokkain, verkossa tai puhelimitse. Halutessasi voit myös lähettää meille WhatsApp-viestin käyttämällä alimman bannerin linkkiä, jos katsot tätä sivua matkapuhelinlaitteella.

Ota yhteyttä nyt saadaksesi petosrikosten oikeudellista apua.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.