Articles

Mitä hyve tarkoittaa? A Biblical Definition Of Virtue Or Virtuous

Mitä hyve tarkoittaa sen mukaan, miten sitä käytetään Raamatussa? Mikä on hyveen raamatullinen määritelmä?

Hyve on…

Sanalla hyve on monia merkityksiä ja se tarkoittaa monia eri asioita, mutta se voi olla luonteenpiirre tai luonteenlaatu, joka johtaa hyvään käytökseen. Yksi esimerkki on, että joku, jolla on hyve, osoittaa elämässään viisautta, rohkeutta, ystävällisyyttä, hyviä tapoja, kohteliaisuutta, vaatimattomuutta, anteliaisuutta ja itsehillintää. He kohtelevat toisia oikeudenmukaisesti ja arvostavat toisia korkealle ja arvostavat elämän pyhyyttä. He kohtelevat toisia paremmin kuin heitä itseään kohdellaan. Henkilöllä, jolla on hyveellisyyttä, on hyvä, moraalinen etiikka ja hän tekee elämässään raamatullisia valintoja.

Luettelo jumalallisista hyveistä

Paavali antaa meille hyvän luettelon siitä, mitä hyveet ovat Filippiläiskirjeen 4 luvussa:8, jossa hän kirjoittaa: ”Lopuksi, veljet, kaikki mikä on totta, kaikki mikä on jaloa, kaikki mikä on vanhurskasta, kaikki mikä on puhdasta, kaikki mikä on ihanaa, kaikki mikä on hyvää sanomaa, kaikki mikä on hyvää sanomaa, jos on jotakin hyveellisyyttä ja jos on jotakin kiitettävää – mietiskelkää näitä asioita.” Ilmeisesti siis raamatullinen määritelmä hyveistä on asioita, jotka ovat totta (totuus), jaloa, vanhurskasta (oikeudenmukaista), puhdasta (pyhä elämä), ihanaa (niin kuin Kristuskin on) ja hyvää sanomaa (hyvää sanomaa), jossa kerrotaan, että ihmiset ovat tehneet hyviä tekojaan Jumalan hyväksi. Tällaiset hyveet puuttuvat pahasti tästä nykymaailmasta, jossa käyttäytyminen on kaikkea muuta kuin hyveellistä.

For-this-very-reason

Kutsuttu hyveelliseen elämään

Kristittyjen on oltava suolaa ja valoa suolattomassa, synnillä tahriintuneessa, pimeässä maailmassa. Apostoli Pietari antaa meille erittäin hyvän kuvan kaiken hyveellisyyden lähteestä, kun hän kirjoittaa, että se johtuu siitä, että ”Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille kaiken, mikä kuuluu elämään ja jumalisuuteen, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudella ja hyveellisyydellä, jonka kautta meille on annettu erittäin suuret ja kallisarvoiset lupaukset, että te näiden kautta tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta, kun olette päässeet pakenemaan turmeltuneisuudelta, joka himojen kautta on maailmassa” (2. Piet. 1:3-4). Vain hänen jumalallinen voimansa voi antaa meille mahdollisuuden paeta ”sitä turmelusta, joka maailmassa on himojen kautta”. Tällainen elämä vaatii paljon muutakin kuin inhimillistä ponnistelua; se vaatii jumalallista voimaa, mutta Hän on antanut kaikille, jotka ovat luottaneet Häneen, tämän voiman, jonka avulla he voivat elää pyhää ja jumalallista elämää.

Hyveellisyyden hedelmät

Olemme lukeneet joitakin hyveellisyyden hedelmiä, kuten asioita, jotka ovat totuudenmukaisia, jaloja, oikeudenmukaisia, puhtaita ja ihania, ja olemme myös lukeneet, että voimanlähde hyveellisen elämän elämiseen on Jumalalta itseltään, mutta ilman uskoa emme voi millään tavoin tuottaa mitään hyveellisiä hedelmiä. Apostoli Pietari kirjoittaa hyveellisen elämän elämisen syystä ja seurauksesta kirjoittaessaan: ”Mutta juuri tästä syystä lisätkää uskoonne kaiken ahkeruuden avulla hyveellisyyttä, hyveellisyydelle tuntemusta, tuntemukselle itsehillintää, itsehillinnälle sinnikkyyttä, sinnikkyydelle hurskautta, hurskaudelle veljellistä ystävällisyyttä ja veljelliselle ystävällisyydelle rakkautta” (1. Piet. 1:5-7). Huomaa, että meidän pitäisi lisätä hyveellisyyttä uskoomme ja hyveellisyyttä tietoomme, sillä tieto ilman hyveellisyyttä tekee jostakusta vain kävelevän oppikirjan. Hyve auttaa lisäämään uskomme, tietomme, itsehillintämme, sinnikkyytemme, jumalisuutemme, veljellisen ystävällisyytemme ja veljellisen rakkautemme. Kaikki on kiinni siitä, että jumalalliset hyveet lisätään uskomme yhteyteen.

Hyveelliset sivutuotteet

Jos katsot luetteloa Hengen hedelmistä, huomaat, että ne ovat kaikki hyveellisiä ominaisuuksia, ja niihin kuuluvat ”rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä” (Gal. 5:22-23a). Lihan hedelmissä, kuten ”aviorikoksessa, haureudessa, saastaisuudessa, irstaudessa, epäjumalanpalveluksessa, noituudessa, vihanpidossa, riidoissa, kateuksissa, vihanpurkauksissa, itsekkäissä pyrkimyksissä, eripuraisuuksissa, harhaopissa, kateudessa, murhissa, juopottelussa, juhlissa ja sen kaltaisissa” ei ole mitään hyveellisyyttä (Gal. 5:20-21a), ja Paavali varoittaakin meitä kaikkia siitä, että ”ne, jotka harjoittavat sellaista, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal 5:21b).

Johtopäätös

Et ole itse hyveesi lähde. Sinulla ei ole sellaista voimaa sisälläsi. Vain Jumalan jumalallinen voima voi tuottaa hyveellisyyttä, mutta meidän pitäisi silloin tällöin tehdä hedelmätarkastus ja katsoa, elämmekö hyveellistä elämää ja tuotammeko hedelmiä, jotka liittyvät hyveelliseen elämään. Jos näin on, niin silloin tiedät, että sinun täytyy olla Jumalan lapsi, sillä lihan hedelmät ovat sitä, mitä maailma kantaa, mutta jumalaapelkäävät, joilla on Jumalan Henki sisällään, kantavat kaikenlaisia hedelmiä, jotka ovat hyveellisiä.”

Artikkeli: Jack Wellman

Jack Wellman on Mulvanen Brethren-kirkon pastori Mulvane Kansasissa. Jack on myös vanhempi kirjoittaja What Christians Want To Know -lehdessä, jonka tehtävänä on varustaa, rohkaista ja virittää kristittyjä sekä vastata kysymyksiin, jotka koskevat uskovan päivittäistä vaellusta Jumalan ja Raamatun kanssa. Voit seurata Jackia Google Plussassa tai tutustua hänen kirjaansa Blind Chance or Intelligent Design, joka on saatavilla Amazonissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.