Articles

Singapore

Dual Citizenship Singapore

Not Allowed

Het Singaporese burgerschap kan op vier manieren worden verkregen: door geboorte, door afstamming, door registratie, en door naturalisatie. Het burgerschap wordt verleend door geboorte van een kind dat in Singapore geboren is uit wettig gehuwde ouders van wie ten minste één van de ouders Singaporees staatsburger is, behoudens bepaalde omstandigheden.

Een kind dat buiten Singapore geboren is uit wettig gehuwde ouders van wie ten minste één van de ouders Singaporees staatsburger is, verkrijgt eveneens het Singaporese staatsburgerschap. Indien het kind ook in het bezit is van een buitenlands staatsburgerschap van het land van geboorte, moet hiervan afstand worden gedaan voor de leeftijd van 22 jaar, anders wordt het Singaporese staatsburgerschap ingetrokken.

Zekere personen kunnen zich laten registreren voor het Singaporese staatsburgerschap, mits zij voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in deel X van de Grondwet. In aanmerking komen personen die ouder zijn dan 21 jaar en in Singapore wonen, vrouwen die met een Singaporese burger gehuwd zijn, en kinderen jonger dan 21 jaar die in Singapore wonen en van een wettig gehuwde Singaporese burger zijn geboren.

Een persoon die ouder is dan 21 jaar en het voornemen heeft permanent in Singapore te verblijven, kan bovendien een naturalisatiecertificaat aanvragen indien hij in de twaalf jaar voorafgaand aan de datum van zijn aanvraag ten minste tien jaar in Singapore heeft verbleven, mits hij van goed zedelijk gedrag is en de nationale taal voldoende beheerst.

Dual citizenship is not permitted in Singapore, therefore a person who intends to become a Singaporean citizen must renounce his/her foreign citizenship. De regering kan een onderdaan het Singaporese staatsburgerschap ontnemen indien deze persoon na de leeftijd van 18 jaar een buitenlands staatsburgerschap verwerft of blijft behouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.