Articles

Wat betekent het om te geloven? [99 in :99]

October 28, 2020 Door Aaron Armstrong

Wat betekent het om geloof te hebben?

Geloof is een woord dat bijna iedereen gebruikt, maar dat maar weinig mensen echt begrijpen. Geloof wordt vaak gebruikt om aan te geven dat men vertrouwen heeft in iemand of iets, maar het wordt net zo vaak gebruikt alsof het een code is voor een droom of wensdenken. Maar hoe beschrijft de Bijbel geloof?

De Bijbel beschrijft geloof als het vertrouwen op Christus alleen voor redding. Geloof is, samen met bekering, een deel van de menselijke kant van bekering. Door het hele Nieuwe Testament heen worden we opgeroepen ons te bekeren en te geloven, oftewel vertrouwen te hebben in Jezus als degene door wiens leven, dood en opstanding wij verlossing van de zonde vinden.

Bijbels geloof is geen blind geloof, dat is iets geloven bij gebrek aan feiten. Geloof zonder fundament is niet bestand tegen de stormen en beproevingen van het leven.

Geloof is ook niet eenvoudigweg mentale instemming met feiten of bevestiging van historische gebeurtenissen. Veel mensen bevestigen de feiten van gebeurtenissen, inclusief de feiten van het evangelie, maar geloven niet wat ze werkelijk betekenen. De Bijbel zegt zelfs dat demonen geloven – dat wil zeggen dat ze weten wie Jezus is – maar ze hebben geen geloof!

In plaats daarvan schept echt, bijbels geloof in ons een hartgrondige erkenning en belijdenis van de waarheid van het evangelie en een verlangen om onszelf te vernederen voor Christus als onze Heer en Heiland (Johannes 1:10-13; 1 Johannes 4:13-16).

Aaron Armstrong

Aaron Armstrong is de Brand Manager van The Gospel Project, en de auteur van verschillende boeken, waaronder Epic: The Story that Changed the World, Awaiting a Savior, en de scenarioschrijver van de documentaire Luther: the Life and Legacy of the German Reformer. Volg hem op Twitter.

” Alle berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.