Articles

Jak mogę uzyskać kopię dokumentu funduszu powierniczego?

Pani siostra ma obowiązek dostarczyć Pani kopię funduszu powierniczego na żądanie. Jeśli nie udało się Pani przekonać jej do tego, musi Pani skorzystać z pomocy adwokata. Jeśli następnie nie zrobi tego dobrowolnie, będzie Pan musiał złożyć wniosek do sądu probacyjnego o nakaz zobowiązujący ją do tego oraz o księgowość.

Moje odpowiedzi mają charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie stanowią one porady prawnej. Odpowiedzi zakładają prawo kalifornijskie. Jestem licencjonowany w Kalifornii, tylko. Nie należy polegać na odpowiedziach.<br><br>Porady prawne i doradztwo muszą być oparte na wzajemnym oddziaływaniu konkretnych dokładnych faktów i prawa. To forum nie pozwala na dyskusję o tym wzajemnym oddziaływaniu. Moja odpowiedź na każde konkretne pytanie byłaby prawdopodobnie inna, gdyby ta interakcja została zbadana podczas relacji adwokat-klient. <br><br>Udzielam porad prawnych i doradzam wyłącznie w ramach relacji adwokat-klient. Wymiana informacji za pośrednictwem tego forum nie ustanawia takiej relacji. Stosunek ten jest nawiązywany wyłącznie w drodze osobistej i bezpośredniej konsultacji ze mną, po której następuje zawarcie pisemnej umowy adwokacko-klientowskiej podpisanej przez każdego z nas.<br><br>Komunikaty na tej stronie nie są uprzywilejowane ani poufne. Poprzez mój udział w serwisie Avvo nie przyjmuję na siebie żadnych zobowiązań wobec nikogo, ponieważ odpowiedziałem na pytanie lub skomentowałem je. W szczególności nie przyjmuję żadnego obowiązku odpowiadania na jakiekolwiek pytania, komentarze, rozmowy telefoniczne lub wiadomości e-mail.<br><br>Wszystkie postępowania prawne wiążą się z terminami i statutami ograniczającymi czas. Aby prawa nie zostały utracone z powodu niepodjęcia odpowiednich działań w odpowiednim czasie i ponieważ nie udzielam porad prawnych ani porad w odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, jeśli jesteś zainteresowaną stroną, powinieneś niezwłocznie i osobiście skonsultować się z prawnikiem licencjonowanym w odpowiedniej jurysdykcji w celu uzyskania porady i porady. Zobacz również warunki korzystania z Avvo, w szczególności punkt 9, włączony przez niniejsze odniesienie.<br>

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.