Articles

What You Need to Know About Butyrate Supplement Side Effects

Share this article:

Article Summary:

  • Badania sugerują, że maślan ma niezwykły potencjał terapeutyczny dla szeregu warunków zdrowotnych
  • Suplementacja maślanem jest uważana za bezpieczną i niesie ze sobą minimalne ryzyko skutków ubocznych
  • Wystarczająca ilość maślanu jest niezbędna dla zdrowych funkcji fizjologicznych, ale pacjenci z takimi schorzeniami jak spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzenia żołądkowo-jelitowe są w grupie podwyższonego ryzyka niskiego poziomu maślanu z powodu pogorszonego stanu mikrobiomu jelitowego

Maślan, znany również jako kwas masłowy, jest nową opcją leczenia szerokiej gamy schorzeń, w szczególności zaburzeń żołądkowo-jelitowych i związanych z układem pokarmowym schorzeń neurologicznych, takich jak spektrum zaburzeń autystycznych (ASD). Wiele z tradycyjnych metod leczenia tych schorzeń ma znaczące skutki uboczne, które mogą wpływać na jakość życia użytkownika, dlatego pacjenci, rodziny i świadczeniodawcy są naturalnie ostrożni, jeśli chodzi o możliwe skutki uboczne nowych, innowacyjnych suplementów, które zyskują na popularności w środowiskach badawczych i klinicznych. Jednak maślan różni się od terapii farmakologicznych częściowo dlatego, że jest całkowicie naturalny: nie tylko spożywamy go codziennie, ale jest on bezpośrednio produkowany w naszym organizmie, co sprawia, że jest on wyjątkowo kompatybilny z naszą fizjologią. Zrozumienie, jak działa ten związek oferuje cenny wgląd w to, dlaczego skutki uboczne suplementu maślanu są ograniczone i dlaczego ta opcja leczenia jest powszechnie uważana za bezpieczną.

Evaluating the Risk of Butyrate Supplement Side Effects

Maślan jest jednym z najczęstszych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych występujących w jelitach. Razem, maślan, octan i propionian stanowią 95 procent krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w organizmie. Maślan w przewodzie pokarmowym pochodzi z dwóch źródeł. Po pierwsze, dostaje się do przewodu pokarmowego podczas spożywania zawierających tłuszcz produktów zwierzęcych lub roślinnych. Drugim źródłem maślanu w organizmie jest fermentacja niestrawnego błonnika przez bakterie w jelitach. Bakterie te fermentują błonnik nierozpuszczalny w celu uzyskania energii, a maślan jest wytwarzany jako produkt uboczny.

Oczywiście, tylko dlatego, że maślan jest syntetyzowany przez organizm, nie musi oznaczać, że suplement będzie wolny od skutków ubocznych. Jednak sposób, w jaki działa on w organizmie sugeruje, że ryzyko skutków ubocznych jest minimalne. W normalnych warunkach, komórki okrężnicy szybko wchłaniają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, gdy są one syntetyzowane przez bakterie lub wprowadzane z pożywieniem. W sumie około 95% krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych jest szybko wchłanianych przez te komórki, a każdy nadmiar, którego organizm nie potrzebuje, jest nieszkodliwie wydalany z kałem – około 5% maślanu, który jest syntetyzowany w normalnych warunkach.

Chociaż istnieje stosunkowo niewiele badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności suplementów maślanu dla pacjentów z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi i neurologicznymi, wczesne badania wskazują, że wystąpienie skutków ubocznych jest mało prawdopodobne. W jednym podwójnie ślepym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu badającym potencjał stosowania maślanu sodu w leczeniu pacjentów z IBS, żaden z 66 uczestników badania nie zgłosił niepożądanych skutków ubocznych. W innym wstępnym raporcie na temat możliwości wykorzystania maślanu sodu w leczeniu IBS, wynik był taki sam – ani jeden uczestnik nie powiedział, że doświadczył skutków ubocznych.

Dla pacjentów i dostawców, którzy są zaniepokojeni potencjalnymi skutkami ubocznymi suplementu maślanu, pomocne może być również rozważenie wglądu FDA. FDA opiera się na szerokiej gamie danych w celu określenia statusu bezpieczeństwa różnych związków, a status maślanu jest ogólnie uznany za bezpieczny (GRAS).

Jak maślan działa w organizmie

Profil bezpieczeństwa maślanu ma sens, gdy weźmie się pod uwagę sposób, w jaki działa w organizmie. Po wprowadzeniu maślanu do komórki, może on odgrywać szeroki zakres istotnych ról, co sugeruje, że niewystarczająca ilość maślanu jest o wiele bardziej prawdopodobna, aby wywołać niepożądane skutki niż suplementacja maślanu. Pacjenci z autyzmem i/lub zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi są narażeni na zwiększone ryzyko niewystarczającego poziomu maślanu z powodu pogorszenia stanu mikrobiomu jelitowego, co zmniejsza wydajność wytwarzania maślanu. Może to mieć szeroki zakres szkodliwych skutków, ponieważ maślan odgrywa szereg istotnych ról, w tym:

  • Regulacja genów. Dowody in vitro wskazują, że maślan reguluje epigenetyczne do DNA i otaczających cząsteczek, które określają, kiedy i gdzie niektóre geny są wyrażane. Nie tylko zapewnia to, że komórki okrężnicy produkują białka, których potrzebują do normalnego funkcjonowania – takie jak te, które tworzą ścisłe połączenia – ale rola maślanu jako regulatora genów ma również implikacje dla raka okrężnicy: działania inicjowane przez maślan pomagają zapobiegać niekontrolowanemu wzrostowi komórek i proliferacji.
  • Aktywacja białek transbłonowych. Badania wykazują, że maślan może aktywować kilka typów receptorów sprzężonych z białkami G (GPCRs). Białka z tej rodziny odgrywają rolę w szerokim zakresie sygnalizacji komórkowej i aktywności komunikacyjnej.
  • Substrat energetyczny dla procesów metabolicznych. Maślan służy jako substrat dla procesów metabolicznych zarówno w komórkach ludzkiego jelita grubego, jak i w bakteriach jelitowych. To utrzymuje ich funkcjonowanie na optymalnym poziomie.

Suplementy maślanu mają sens dla pacjentów z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi i neurologicznymi w części, ponieważ dowody biochemiczne sugerują, że zdrowe funkcjonowanie jelita grubego jest bezpośrednio związane z niektórymi z tych działań. Na przykład, jako regulator genów, maślan zapewnia odpowiednią ekspresję białek, które są potrzebne do tworzenia „ścisłych połączeń”, które określają przepuszczalność jelit. Nieprawidłowe funkcjonowanie ścisłych połączeń może powodować zespół „nieszczelnych jelit”, który może wywoływać objawy żołądkowo-jelitowe i może nasilać behawioralne objawy autyzmu, umożliwiając szkodliwym metabolitom przedostawanie się do krwi i krążenie do mózgu.

Maślan oferuje również efekty ochronne przed rakiem ze względu na swoją rolę w zapobieganiu niekontrolowanemu wzrostowi i proliferacji komórek raka jelita grubego. Maślan promuje ekspresję GPCR, który inicjuje apoptozę, a niektóre badania pokazują również, że gdy poziom maślanu jest wysoki prowadząc do zwiększonej aktywności regulacyjnej genów-komórki rakowe odpowiadają inicjując apoptozę.

Korzyści przeważają nad ryzykiem

W oparciu o ocenę istniejącej literatury biochemicznej i klinicznej, dowody są jasne, że ryzyko posiadania zbyt małej ilości maślanu przeważa nad ryzykiem skutków ubocznych suplementu maślanu. Do tej pory doniesienia o skutkach ubocznych w badaniach klinicznych nie istnieją, a normalne przetwarzanie maślanu w organizmie wskazuje, że każdy dodatkowy maślan, który nie jest wykorzystywany do istotnych procesów komórkowych, będzie po prostu wydalany. Ogólnie rzecz biorąc, atrakcyjny profil bezpieczeństwa i funkcjonalności jest jednym z głównych powodów, dla których maślan jest uważany za jeden z najbardziej obiecujących pojawiających się na rynku suplementów w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych i neurologicznych.

Foundational Medicine Review oferuje opartą na dowodach perspektywę badań związanych z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi i neurologicznymi. Zapisz się na naszą listę mailingową, aby mieć pewność, że jesteś na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami badawczymi.

Works Cited

CFR – Code of Federal Regulations Title 21. 2017. FDA. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=172.515&SearchTerm=ethyl%20lactate

Den Besten G, Van Eunen K, Groen AK, Venema K, Reijngoud DJ, Bakker BM. 2013. The role of short-chain fatty acids in the interplay between diet, gut microbiota, and host energy metabolism. Journal of Lipid Research. 54(9): 2325-2340. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3735932/

Fellows R, Denizot J, Varga-Weisz P. 2018. Microbiota derived short chain fatty acids promote histone crotonylation in the colon through histone deacetylases. Nature Communications. 105(2018). https://www.nature.com/articles/s41467-017-02651-5

MacFabe, DF. 2012. Produkty fermentacji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w mikrobiomie jelitowym: Implications in autism spectrum disorders. Microbial Ecology in Health and Disease. 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3747729

Michielan A, D’Inca R. 2015. Przepuszczalność jelitowa w nieswoistych chorobach zapalnych jelit: Pathogenesis, clinical evaluation, and therapy of leaky gut. Mediators of Inflammation. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4637104

Reckhemmer G, Ronnau K, von Engelhardt W. 1988. Fermentation of polysaccharides and absorption of short chain fatty acids in the mammalian hindgut. Comparative Biochemistry and Physiology A. 90(4): 563-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2902962

Rios-Covian D, Ruas Madiedo P, Margolles A. 2016. Intestinal short chain fatty acid and their link with diet and human health. Frontiers in Microbiology. 7:185. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4756104

Thangaraju M, Cresci G, Liu, K, Ananth S, Gnanprakasam JP, et al. 2008. GPR109A jest sprzężonym z białkiem G receptorem dla bakteryjnego produktu fermentacji maślanu i funkcjonuje jako supresor nowotworu w jelicie grubym. Cancer Research. 69(7):2826-32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19276343

Zaleski A, Banaszkiewicz A, Walkowiak J. 2013. Kwas masłowy w zespole jelita drażliwego. Przegląd Gastroenterologiczny. 8(6): 350-3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4027835

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.