Articles

Hemskolans program för 10:e klass

I 10:e klass förstärker och finslipar dina elever de färdigheter de lärde sig i 9:e klass. Kritiskt lyssnande och talförmåga utvecklas ytterligare och eleverna använder vanligen deduktiva resonemang för att lösa problem i vår hemskoleläroplan för tionde klass.

Språkkunskap – Litteratur ger en möjlighet att vidareutveckla ditt barns studier av arv och folklore. Ge dem exponering för poesi, övertalning, offentligt tal och grammatik, samtidigt som du lär dem tekniker för att skriva. Din elev ska kunna tolka och analysera talade budskap och skriven text.

Matematik – Matematiska färdigheter är viktiga för att kunna bedriva och förstå teknik. Ditt barn kommer att demonstrera induktivt och deduktivt resonemang, bevisens natur, mätning och problemlösning med geometri i tionde klass.

Vetenskap – Utforskandet tar aldrig slut, och vetenskapsmannen inom ditt barn kommer att fascineras av fortsatta biologiska studier, inklusive växters och djurs historia, mikroskopiskt liv, enkla organismer, däggdjur och fåglar. För att hjälpa dem att utveckla goda hälsovanor kan du få dem att börja studera näring och matsmältning.

Samhällskunskap – Demokratins ideal existerar inte utan ett pris. I tionde klass kommer ditt barn att lära sig om världskrigen, det kalla kriget, Vietnamkriget och sökandet efter fred. Kommunismens uppgång och fall och effekterna av Sovjetunionens kollaps kommer att hjälpa dem att förstå världens ömsesidiga beroende.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.