Articles

Lolium perenne

Perennial rajgräs är en viktig betes- och foderväxt och används i många betesfröblandningar. I bördig jord ger den en hög gräsavkastning, och i Storbritannien och Irland sås den ofta för kortvarig vallgräsmark, ofta tillsammans med röd- eller vitklöver (Trifolium).

I Storbritannien används den också som en indikator för artfattig vall, eftersom den konkurrerar ut de mer sällsynta växterna och gräset, särskilt i bördiga jordar. Jordbruksmiljösystem som Countryside Stewardship Scheme, Environmentally Sensitive Areas Scheme och Environmental Stewardship ger finansiering till artrika gräsmarker som inte har ett överflöd av rajgräs.

Utvalda fröblandningar används i stor utsträckning för idrottsplatser, särskilt vintersporter i tempererat klimat, på grund av dess slitstyrka och förmåga att regenerera.

Den används ofta i sydvästra USA för att överså vintergräsmattor. Bermudagräs är ett typiskt sommargräs i stater som Arizona, eftersom det klarar de höga temperaturerna. Bermudagräs går dock i vila under de kallare vintermånaderna. I stället för att ha bruna gräsmattor så sår många husägare, offentliga områden och golfbanor dessa gräsmattor med flerårigt rajgräs i början till mitten av september.

Det är också det gräs som används på tennisbanorna på All England Lawn Tennis Club i Wimbledon. Sedan 2001 har banorna såtts med 100 % flerårigt rajgräs för att ”förbättra hållbarheten och stärka gräset för att bättre motstå det ökande slitaget från det moderna spelet”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.