Articles

Numerologi

Alfabetiska systemRedigera

Det finns olika numerologiska system som tilldelar bokstäverna i ett alfabet ett numeriskt värde. Som exempel kan nämnas Abjad-talen på arabiska, hebreiska tal, armeniska tal och grekiska tal. Den praxis inom den judiska traditionen som går ut på att tilldela ord en mystisk innebörd baserat på deras numeriska värden och på kopplingar mellan ord med samma värde kallas gematria.

System med latinska alfabetetRedigera

Det finns olika numerologiska system som använder det latinska alfabetet. Det finns olika tolkningsmetoder, bland annat kaldeisk, pythagoreisk, hebreisk, Helyn Hitchcocks metod, fonetisk, japansk, arabisk och indisk.

Pythagoreiskt systemEdit

Denna metod kan kallas antingen västerländsk numerologi eller pythagoreisk numerologi. Pythagoras, den grekiske matematikern och filosofen som levde 569-470 f.Kr. är känd som den västerländska numerologins fader. Pythagoras började sin talteori genom att upptäcka det numeriska förhållandet mellan tal och musikaliska toner. Han fann att vibrationerna i stränginstrument kunde förklaras matematiskt. Den pythagoriska metoden använder en individs namn och födelsedatum. Namnnumret avslöjar individens yttre natur. Detta är den personlighet som de presenterar för omvärlden. Till att börja med måste man använda individens fullständiga namn som det står skrivet på deras födelseattest. Sedan tilldelas varje bokstav ett nummer från ett till nio, baserat på det gamla pythagoreiska systemet. Siffrorna tilldelas bokstäverna i det latinska alfabetet på följande sätt:

 • 1 = a, j, s,
 • 2 = b, k, t,
 • 3 = c, l, u,
 • 4 = d, m, v,
 • 5 = e, n, w,
 • 6 = f, o, x,
 • 7 = g, p, y,
 • 8 = h, q, z,
 • 9 = i, r,

Nästan ska du lägga ihop alla siffror som hör till varje bokstav i ditt fullständiga födelsenamn. Därefter minskas antalet tills du får en enda siffra.

Exempel: James Duncan Helpert

 • James
  • 1+1+4+5+1
  • = 12
 • Duncan
  • 4+3+5+3+1+5
  • = 21
 • Helpert
  • 8+5+3+7+5+9+2
  • = 39
 • James Duncan Helpert
  • 12+21+39
  • = 72
  • 7+2
  • = 9

Därefter, James Duncan Helperts namnnummer är 9.

Ett snabbare sätt att komma fram till en ensiffrig summering (den digitala roten) är helt enkelt att ta värdet modulo 9 och ersätta ett 0-resultat med 9 självt. Som tidigare nämnts tilldelas den enskilda siffra som man då kommer fram till en särskild betydelse beroende på vilken metod som används.

När någon byter namn får han eller hon ett nytt namnnummer. Detta tros förändra vissa delar av individens personlighet och öde.Därefter ses födelsenumret som en förlängning av namnnumret. Detta nummer representerar de egenskaper/talanger som du önskar ha. Man tror att ditt födelsenummer avslöjar din inre natur och ditt livs syfte. För att hitta ditt födelsenummer lägger du ihop alla siffror i månaden, dagen och året du föddes. Sedan reducerar du det numret till en ensiffrig siffra.

Exempel:

 • James födelsedag är den 5 maj 1997
  • 5+5+1+9+9+7
  • = 36
  • = 3+6
  • = 9

I det pythagoriska systemet finns det tre mästartal (11, 22, 33) som inte reduceras till ett enda tal. Om ditt namnnummer eller födelsenummer är ett av dessa huvudnummer kan du därför inte kombinera siffrorna till en enda siffra. Slutligen tilldelas det ensiffriga namnnumret och födelsenumret en särskild innebörd och betydelse utifrån det pythagoreiska systemet.

Kaldeiska systemetRedigera

Kaldeerna var ett gammalt folk som styrde Babylonien från 625 till 539 f.Kr. Därför är detta system också känt som det babyloniska numerologisystemet. Kaldeisk numerologi används för att känna igen de energiförändringar som sker när du eller någon annan talar eller tänker. Ljudet av någon som talar kommer ut i vibrationer av olika frekvenser som påverkar talaren och de som finns runt omkring. I det kaldeiska systemet används siffrorna 1-8. Talet 9 används inte i systemet eftersom det betraktas som heligt på grund av sin koppling till oändligheten. Det kaldéiska systemet använder detta 1-8 talsystem på det namn som individen för närvarande använder eftersom det är den energi som för närvarande skulle projiceras. Sedan tilldelas varje bokstav en siffra från ett till åtta, baserat på det kaldeiska numerologikartan. Numren tilldelas bokstäverna i det latinska alfabetet på följande sätt:

 • 1 = A, I, J, Q, Y
 • 2 = B, K, R
 • 3 = C, G, L, S
 • 4 = D, M, T
 • 5 = E, H, N, X
 • 6 = U, V, W
 • 7 = O, Z
 • 8 = F, P

Exempel:Anta att James Duncan Helpert normalt går under namnet Jim.

 • Jim
  • 1+1+1+4
  • = 6
 • Duncan
  • 4+6+5+3+1+5
  • = 24
  • = 2+4
  • = 6
 • Helpert
  • 5+5+5+3+8+5+2+4
  • = 32
  • = 3+2
  • = 5

Därefter, Jim Duncan Helperts namnnummer är 6, 6 och 5.

Det kaldeiska systemet erkänner samma huvudnummer som fanns i det pythagoreiska systemet. Dessa huvudnummer är 11, 22 och 33. Mästartalen reduceras inte till enstaka siffror. I det kaldeiska systemet är en individs förnamn hans eller hennes sociala persona och hur han eller hon presenterar sig offentligt och den energi som följer med det. Förnamnet anger också individens personliga intressen och vanor. Mellannamnet är själsenergin och avslöjar sanningen om din inre själ och de djupaste delarna av dig själv. Mellannamnet visar de dolda talangerna, önskemålen och vad din själ försöker nå efter. Efternamnet är relaterat till familjens inhemska inflytande.

Enligt det avancerade kaldeiska systemet betraktas dock talen från 10 och framåt som sammansatta tal, och inget av dem reduceras. Här tittar man på hela talet. Om man till exempel analyserar talet 23 kallar man det 23/5 som 2 + 3 = 5, och då känner man igen inflytandet av de enskilda talen 2, 3 och 5, och så blir det mer komplext än vad det är fallet till Pythagoras numerologi.

Avancerad kaldeisk numerologi

I den avancerade kaldeiska numerologin arbetar man med en avancerad formel som kallas numeroskopet, som är uppdelat i det ”högsta självet”, det ”högre självet” och det ”mänskliga självet”. Det ”högsta jaget” är en beräkning av personens fullständiga födelsedatum oberoende av hans/hennes namn. Det ”mänskliga jaget” är en formel för de sifferkombinationer som finns mellan personens födelsedatum och hans/hennes fullständiga juridiska namn. Det ”högre jaget” anses vara porten mellan själens vilja och den mänskliga erfarenheten.

I avancerad kaldeisk numerologi arbetar man också med en formel som tros kunna förutsäga det förflutna, nuet och framtiden. Detta kallas för årsrankor, och det är matematiska formler som kopplar samman årets summa tal med individens födelsedatum, summan av hans/hennes namn och summan av hans/hennes ålder det året. Här tror man att dessa tal kan berätta vad som händer eller hade hänt i en viss månad.

Abjad-systemetRedigera

Det arabiska systemet för numerologi är känt som Abjad-notation eller Abjad-tal. I detta system har varje bokstav i det arabiska alfabetet ett numeriskt värde. Detta system är grunden för ilm-ul-cipher, vetenskapen om chiffer, och ilm-ul-huroof, vetenskapen om alfabetet:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.