Articles

Singapore

Dubbel medborgarskap Singapore

Inte tillåtet

Singaporianskt medborgarskap kan förvärvas på fyra olika sätt – genom födelse, genom härstamning, genom registrering och genom naturalisering. Medborgarskap beviljas genom födelse till ett barn som föds i Singapore av lagligt gifta föräldrar där minst en av föräldrarna är singaporianska medborgare, med undantag för vissa omständigheter.

Ett barn som föds utanför Singapore av lagligt gifta föräldrar där minst en av föräldrarna är singaporianska medborgare förvärvar också singaporianskt medborgarskap. Om barnet också har ett utländskt medborgarskap från födelselandet måste det avsäga sig detta vid 22 års ålder, annars återkallas det singaporianska medborgarskapet.

Vissa personer kan registrera sig för singaporianskt medborgarskap, förutsatt att de uppfyller de kriterier som fastställs i del X i konstitutionen. Bland de personer som uppfyller kraven finns personer över 21 år som är bosatta i Singapore, kvinnor som är gifta med en singaporiansk medborgare och barn under 21 år som är bosatta i Singapore och är födda av en lagligt gift singaporiansk medborgare.

Tilläggsvis kan en person över 21 år som har för avsikt att bosätta sig permanent i Singapore ansöka om ett naturaliseringsbevis om han/hon har varit bosatt i Singapore i minst tio år under de tolv år som föregår ansökningsdatumet, under förutsättning att han/hon har en god vandel och har tillräckliga kunskaper i det nationella språket.

Dubbelt medborgarskap är inte tillåtet i Singapore, därför måste en person som avser att bli singaporiansk medborgare avsäga sig sitt utländska medborgarskap. Regeringen kan beröva en medborgare sitt singaporianska medborgarskap om personen förvärvar eller fortsätter att behålla ett utländskt medborgarskap efter 18 års ålder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.