Articles

Släng inte goda pengar efter dåliga; när du ska sälja en förlorande investering

Redaktörens anmärkning: Det här inlägget publicerades ursprungligen i oktober, men i och med den senaste tidens börsnedgångar har många läsare frågat sig om de ska sälja aktier som går med förlust.

Låt det här inlägget vara din guide. Sälj en aktie om a). den inte längre stämmer överens med dina investeringsmål – eller om du köpte den av fel skäl till att börja med, b). som en del av omfördelningar eller skattemässiga förlustuttag i din portfölj, eller c). du behöver pengarna.

Sälj INTE en aktie bara för att priset har sjunkit. Att köpa högt och sälja lågt är inte hur du tjänar pengar på aktiemarknaden! -David.

Det är varje investerares mardröm: aktien du köpt sjunker lägre varje dag.

Om den sjunker 5 % säger du till dig själv att marknaden är nyckfull. Den sjunker med 10 % och du börjar oroa dig lite, men fortsätter att tro att den kommer att återhämta sig. Hur känner du dig efter en 20-procentig nedgång? 50%? Panik kan sätta in snabbt.

En framgångsrik investering hänger lika mycket – om inte mer – på att veta när man ska sälja som på att veta när man ska köpa.

Problemet är att det är mycket svårare än vad det låter att veta när man ska sälja en förlustbringande investering.

En del av orsaken är en uppdelning en logisk villfarelse kring att gå jämnt ut. Om du förlorar 10 % på en investering, hur mycket måste du då tjäna tillbaka för att nå jämvikt?

Och utan att tänka på det kanske du svarar 10 %. I verkligheten måste en aktie som förlorar 10 % av sitt värde öka med 11 % för att du ska nå break-even. Vid en förlust på 20 % måste du vinna tillbaka 25 %. Och om du har förlorat hälften måste aktien fördubblas för att du ska komma tillbaka till jämvikt.

Här ser det ut:

Originellt värde % förlust förlust $ förlust nuvarande värde % för att nå jämvikt
$10,000 10% $1,000 $9,000 11.1111%
$10,000 20% $2,000 $8,000 25%
$10,000 50% $5,000 $5,000 100%

Så hur kan du veta när du ska hålla ut och när du bara ska skära av dina förluster? För att få ett tillförlitligt svar måste du först ställa dig själv några frågor:

Vad väntar:

Varför köpte du investeringen?

Det första du måste ta itu med är anledningen till varför du köpte investeringen från början.

Om du köpte en aktie på grund av dess balansräkning och den börjar ta på sig en massa skulder har omständigheterna under vilka du köpte aktien förändrats. Det kanske inte är meningsfullt att fortsätta att behålla den. Om aktien däremot föll på grund av en händelse som t.ex. sämre än förväntade siffror för skapandet av arbetstillfällen är det ett säkert kort att hela marknaden dras ner och att det inte har något att göra med de underliggande fundamentala faktorerna hos det företag du har investerat i.

Om du å andra sidan köpte aktien på grund av ett ”hett tips” eller andra rena spekulationer om att ett okänt företag har chans att skjuta i höjden, borde du antagligen inte ha köpt aktien från första början. Även om det finns många anledningar till att aktien kan sjunka kan det mycket väl vara så att den var överhypad från början.

Är din portfölj i obalans?

När du blir äldre kan det hända att vissa investeringar inte längre är meningsfulla i din portfölj. Om du till exempel äger en spekulativ aktie eller en fond för tillväxtmarknader i 20- eller 30-årsåldern kan det vara vettigt. Men om du äger den mindre än 10 år innan du går i pension bör du fundera på att sälja eller åtminstone minska din position i dessa mer riskfyllda investeringar. Du bör kontrollera dina fördelningar en gång om året och se till att allt fortfarande stämmer överens med din risktolerans.

Har du behov av kontanter?

Livet händer. Du kanske ska köpa ett hus, byta jobb eller skaffa barn, och du kan behöva kontanter för att göra det möjligt. Eller så har du kanske redan tagit till dina besparingar och behöver fylla på dem igen. (Det är viktigt att hålla sig diversifierad och ha minst ett par månaders besparingar på ett likvidkonto).

I dessa fall kan du behöva sälja vissa investeringar och det kan vara klokt att göra dig av med några underpresterande investeringar.

Kan en kapitalförlust hjälpa dina skatter?

Ibland kan det faktiskt hjälpa dig att spara pengar genom att sälja en investering med förlust av skatteskäl (så kallad tax-loss harvesting).

Om du investerar i ett skattepliktigt konto (inte en IRA) tillåter skattelagstiftningen att du använder kapitalförluster för att kompensera din inkomst upp till maximalt 3 000 dollar varje år. Och om dina förluster överstiger 3 000 dollar får du överföra förluster som överstiger 3 000 dollar för att kompensera vinster under kommande skatteår. Om du till exempel hade långsiktiga kapitalvinster på 5 000 dollar och en kortsiktig kapitalförlust på 2 000 dollar skulle du kunna ta ut förlusten och endast vara ansvarig för nettovinsten på 3 000 dollar.

Om du funderar på att sälja aktier av skatteskäl bör du alltid rådgöra med en auktoriserad revisor för att försäkra dig om att du förstår dina individuella skattekonsekvenser.

Andra överväganden

Att göra en förlust är alltid smärtsamt, men det kan vara en slags utbildning.

Smarta investerare kommer att sätta upp ett prismål för att sälja en aktie innan de ens köper den. Med ett prismål har du något slags riktmärke att mäta vinster och förluster mot för att få en bättre uppfattning om vilket intervall av volatilitet som förväntas och vad som innebär problem.

Som alltid är det bästa försvaret mot förlust en ordentlig diversifiering. Om du tog lämplig risk och bestämde att du kunde stå ut med att förlora 5 % av din totala portfölj i ett företag och det faller med 50 %, kommer din portfölj som helhet bara att gå ner med 2,5 %. Att mildra dessa procentsatser kan göra en förlorande aktie irrelevant för det långsiktiga målet att gå i pension.

Hur är det med dig? När bestämmer du dig för att sälja en investering?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.